Hà Tĩnh: Đánh bạn nhậu hỏng mắt vì tranh cãi nguồn gốc của rượu

Hà Tĩnh: Đánh bạn nhậu hỏng mắt vì tranh cãi nguồn gốc của rượu

Trong lúc ngồi nhậu tiệc tân gia, Thành và Việt xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi về nguồn gốc 10 lít rượu ngâm...
Đánh bạn hỏng mắt vì tranh cãi nguồn gốc rượu ngâm bạn mang sang dự tiệc tân gia

Đánh bạn hỏng mắt vì tranh cãi nguồn gốc rượu ngâm bạn mang sang dự tiệc tân gia

Đánh bạn nhậu hỏng một mắt vì cãi nhau về nguồn gốc 'rượu quý'

Đánh bạn nhậu hỏng một mắt vì cãi nhau về nguồn gốc 'rượu quý'

Đánh bạn nhậu mù mắt vì cãi nhau về nguồn gốc rượu

Đánh bạn nhậu mù mắt vì cãi nhau về nguồn gốc rượu

Mang rượu sang nhậu, bị chủ nhà đánh hỏng mắt

Mang rượu sang nhậu, bị chủ nhà đánh hỏng mắt

Tranh cãi chuyện ngâm rượu, đánh bạn nhậu hỏng mắt

Tranh cãi chuyện ngâm rượu, đánh bạn nhậu hỏng mắt

Tranh cãi về nguồn gốc rượu, cầm tuýp sắt đánh bạn nhậu hỏng mắt

Tranh cãi về nguồn gốc rượu, cầm tuýp sắt đánh bạn nhậu hỏng mắt

Tranh cãi về nguồn gốc 'rượu quý', dùng tuýp sắt đánh bạn nhậu hỏng mắt

Tranh cãi về nguồn gốc 'rượu quý', dùng tuýp sắt đánh bạn nhậu hỏng mắt