Vợ chở sát thủ đi trốn, sau khi bắn chồng trọng thương ở Long An

Vợ chở sát thủ đi trốn, sau khi bắn chồng trọng thương ở Long An

Chồng đang nhậu, vợ chở người lạ tới dùng súng bắn trọng thương

Chồng đang nhậu, vợ chở người lạ tới dùng súng bắn trọng thương

Vợ chở hung thủ bắn chồng trọng thương bỏ trốn

Vợ chở hung thủ bắn chồng trọng thương bỏ trốn

Vợ chở sát thủ đến quán nhậu bắn chồng

Vợ chở sát thủ đến quán nhậu bắn chồng

Điều tra vụ chồng đang nhậu, vợ chở trai lạ tới dùng súng bắn trọng thương

Điều tra vụ chồng đang nhậu, vợ chở trai lạ tới dùng súng bắn trọng thương

Chồng bị bắn, vợ chở nghi phạm trốn khỏi hiện trường

Chồng bị bắn, vợ chở nghi phạm trốn khỏi hiện trường

Chồng bị bắn thương tích, vợ ung dung chở hung thủ bỏ đi

Chồng bị bắn thương tích, vợ ung dung chở hung thủ bỏ đi

Chồng bị bắn thương tích, vợ chở hung thủ bỏ trốn

Chồng bị bắn thương tích, vợ chở hung thủ bỏ trốn

Vợ đưa trai 'lạ' đến bắn chồng trọng thương rồi chở hung thủ bỏ trốn

Vợ đưa trai 'lạ' đến bắn chồng trọng thương rồi chở hung thủ bỏ trốn

Vợ cùng trai lạ dùng súng ngắn bắn chồng ngay tại cuộc nhậu rồi lên xe tẩu thoát

Vợ cùng trai lạ dùng súng ngắn bắn chồng ngay tại cuộc nhậu rồi lên xe tẩu thoát

Truy bắt hung thủ bắn người ở Long An

Truy bắt hung thủ bắn người ở Long An

Vợ chở trai lạ tới nhà dùng súng ngắn bắn chồng nguy kịch rồi bỏ trốn

Vợ chở trai lạ tới nhà dùng súng ngắn bắn chồng nguy kịch rồi bỏ trốn

Chồng bị bắn trọng thương, vợ chở hung thủ bỏ trốn

Chồng bị bắn trọng thương, vợ chở hung thủ bỏ trốn