Lại chuyện xin thôi chức sau án kỷ luật

Lại chuyện xin thôi chức sau án kỷ luật

Việc gửi đơn xin thôi chức của Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cũng na ná...
Sớm đưa quỹ đất dự án vào khai thác để tránh lãng phí

Sớm đưa quỹ đất dự án vào khai thác để tránh lãng phí

Cơ nghiệp của nhà cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Cơ nghiệp của nhà cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Vì sao công ty chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh phải bồi thường 421 tỷ?

Vì sao công ty chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh phải bồi thường 421 tỷ?

Buộc công ty của người nhà cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trả nợ 421 tỷ đồng

Buộc công ty của người nhà cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trả nợ 421 tỷ đồng

Nguyên Phó bí thư Đồng Nai 'chống lưng' Công ty Cường Hưng của chồng ra sao...'bay ghế'?

Nguyên Phó bí thư Đồng Nai 'chống lưng' Công ty Cường Hưng của chồng ra sao...'bay ghế'?

Công ty của chồng cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thua kiện hơn 421 tỷ đồng

Công ty của chồng cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thua kiện hơn 421 tỷ đồng

Công ty gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai phải trả nợ 421 tỷ đồng

Công ty gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai phải trả nợ 421 tỷ đồng

Tình tiết mới vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hỗ trợ vốn tại Đồng Nai

Tình tiết mới vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hỗ trợ vốn tại Đồng Nai

Công ty gia đình bà Phan Thị Mỹ Thanh bị buộc bồi thường hơn 421 tỉ đồng cho Donacoop

Công ty gia đình bà Phan Thị Mỹ Thanh bị buộc bồi thường hơn 421 tỉ đồng cho Donacoop

Đồng Nai: Tòa tuyên buộc công ty gia đình nguyên Phó Bí thư Đồng Nai trả nợ hơn 421 tỷ đồng

Đồng Nai: Tòa tuyên buộc công ty gia đình nguyên Phó Bí thư Đồng Nai trả nợ hơn 421 tỷ đồng

Công ty của gia đình nguyên phó Bí thư Đồng Nai buộc phải trả nợ trên 420 tỉ đồng

Công ty của gia đình nguyên phó Bí thư Đồng Nai buộc phải trả nợ trên 420 tỉ đồng

Công ty của chồng cựu phó bí thư Đồng Nai phải trả 421 tỉ đồng

Công ty của chồng cựu phó bí thư Đồng Nai phải trả 421 tỉ đồng

Hầu tòa, công ty gia đình bà Phan Thị Mỹ Thanh phải bồi thường hơn 420 tỷ

Hầu tòa, công ty gia đình bà Phan Thị Mỹ Thanh phải bồi thường hơn 420 tỷ

Công ty của chồng cựu phó bí thư Tỉnh ủy bị kiện đòi 811 tỉ

Công ty của chồng cựu phó bí thư Tỉnh ủy bị kiện đòi 811 tỉ

Xét xử tranh chấp dân sự giữa Donacoop và Công ty TNHH Cường Hưng

Đồng Nai: Xét xử vụ kiện giữa công ty của chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh và Donacoop

Đồng Nai: Xét xử vụ kiện giữa công ty của chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh và Donacoop

'Xử kín' vụ công ty của nguyên Phó Bí thư Đồng Nai bị kiện đòi hơn 800 tỷ đồng

'Xử kín' vụ công ty của nguyên Phó Bí thư Đồng Nai bị kiện đòi hơn 800 tỷ đồng

Từ dự án lấp biển ở Vũng Tàu, nhìn lại dự án lấp sông Đồng Nai

Từ dự án lấp biển ở Vũng Tàu, nhìn lại dự án lấp sông Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội bị kỷ luật tại sao không miễn nhiệm?

Đại biểu Quốc hội bị kỷ luật tại sao không miễn nhiệm?

Cử tri bức xúc vì nhiều đại biểu dân cử bị kỷ luật

Cử tri bức xúc vì nhiều đại biểu dân cử bị kỷ luật

Cử tri TP HCM đề nghị làm rõ những ai đi nhờ chuyên cơ

Cử tri TP HCM đề nghị làm rõ những ai đi nhờ chuyên cơ

Tha hóa quyền lực

Tha hóa quyền lực

Cử tri Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ

Cử tri Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ

Cử tri Đồng Nai bức xúc về nhiều vấn đề 'nóng'

Cử tri Đồng Nai bức xúc về nhiều vấn đề 'nóng'

Tâm thế cán bộ

Tâm thế cán bộ

Khi họ nghỉ hưu sớm vì 'lý do sức khỏe'

Khi họ nghỉ hưu sớm vì 'lý do sức khỏe'

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Quanh vụ kỷ luật cán bộ ở Đồng Nai: Sai phạm nghiêm trọng, thăng chức cao hơn

Quanh vụ kỷ luật cán bộ ở Đồng Nai: Sai phạm nghiêm trọng, thăng chức cao hơn

Tuần tới, Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định về nhân sự

Tuần tới, Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định về nhân sự

Loại bỏ những 'con sâu làm rầu nồi canh', làm trong sạch bộ máy

Loại bỏ những 'con sâu làm rầu nồi canh', làm trong sạch bộ máy

Không có chuyện cho thôi đối với ông Hồ Văn Năm mà sẽ miễn nhiệm

Không có chuyện cho thôi đối với ông Hồ Văn Năm mà sẽ miễn nhiệm

'Cho thôi làm đại biểu Quốc hội vì bị kỷ luật khác với lý do sức khỏe'

'Cho thôi làm đại biểu Quốc hội vì bị kỷ luật khác với lý do sức khỏe'

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng ban Nội chính Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi đại biểu Quốc hội

Trưởng ban Nội chính Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi đại biểu Quốc hội

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Loại bỏ 'sân sau' của quan chức

Loại bỏ 'sân sau' của quan chức

Cử tri Đồng Nai đặt vấn đề về xử lý sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh

Cử tri Đồng Nai đặt vấn đề về xử lý sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh

Ông Võ Văn Thưởng: 'Sẽ đeo đuổi vấn đề cử tri phản ánh'

Ông Võ Văn Thưởng: 'Sẽ đeo đuổi vấn đề cử tri phản ánh'

Cận cảnh dự án tai tiếng được bà Phan Thị Mỹ Thanh 'ưu ái'

Cận cảnh dự án tai tiếng được bà Phan Thị Mỹ Thanh 'ưu ái'