Quanh vụ kỷ luật cán bộ ở Đồng Nai: Sai phạm nghiêm trọng, thăng chức cao hơn

Quanh vụ kỷ luật cán bộ ở Đồng Nai: Sai phạm nghiêm trọng, thăng chức cao hơn

Tuần tới, Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định về nhân sự

Tuần tới, Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định về nhân sự

Loại bỏ những 'con sâu làm rầu nồi canh', làm trong sạch bộ máy

Loại bỏ những 'con sâu làm rầu nồi canh', làm trong sạch bộ máy

Không có chuyện cho thôi đối với ông Hồ Văn Năm mà sẽ miễn nhiệm

Không có chuyện cho thôi đối với ông Hồ Văn Năm mà sẽ miễn nhiệm

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai bị cách chức

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai bị cách chức

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng ban Nội chính Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi đại biểu Quốc hội

Trưởng ban Nội chính Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi đại biểu Quốc hội

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

Loại bỏ 'sân sau' của quan chức

Loại bỏ 'sân sau' của quan chức

Cử tri Đồng Nai đặt vấn đề về xử lý sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh

Cử tri Đồng Nai đặt vấn đề về xử lý sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh

Ông Võ Văn Thưởng: 'Sẽ đeo đuổi vấn đề cử tri phản ánh'

Ông Võ Văn Thưởng: 'Sẽ đeo đuổi vấn đề cử tri phản ánh'

Chính quyền bức tử doanh nghiệp (Bài 8): Đường cùng xin cắn lưỡi bảo vệ cây cầu vô tội

Chính quyền bức tử doanh nghiệp (Bài 8): Đường cùng xin cắn lưỡi bảo vệ cây cầu vô tội

Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai mới thay Phan Thị Mỹ Thanh là ai?

Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai mới thay Phan Thị Mỹ Thanh là ai?

Để không còn 'sân sau'

Để không còn 'sân sau'

Đồng Nai lý giải việc bà Mỹ Thanh về công tác ở MTTQ tỉnh

Đồng Nai lý giải việc bà Mỹ Thanh về công tác ở MTTQ tỉnh

Bà Mỹ Thanh chưa chính thức tới cơ quan mới làm việc

Bà Mỹ Thanh chưa chính thức tới cơ quan mới làm việc

Nguyên Phó Bí thư Đồng Nai bị kỷ luật, nhận công tác mới

Nguyên Phó Bí thư Đồng Nai bị kỷ luật, nhận công tác mới

Sau kỉ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai

Sau kỉ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh nhận nhiệm vụ mới

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh nhận nhiệm vụ mới

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Điều động bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Đồng Nai

Điều động bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được Đồng Nai phân công công tác mới

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được Đồng Nai phân công công tác mới

Điều động bà Phan Thị Mỹ Thanh công tác tại UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Điều động bà Phan Thị Mỹ Thanh công tác tại UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Sau kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Sau kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại MTTQ tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại MTTQ tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về công tác tại Mặt trận Tổ quốc Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về công tác tại Mặt trận Tổ quốc Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Nói không với 'sân sau', 'lợi ích nhóm'!

Nói không với 'sân sau', 'lợi ích nhóm'!

Chống tham nhũng là vấn đề cấp bách, lâu dài

Chống tham nhũng là vấn đề cấp bách, lâu dài

Cử tri Đồng Nai phản ánh về sai phạm của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Cử tri Đồng Nai phản ánh về sai phạm của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Sân trước, sân sau: Thông điệp mạnh mẽ từ cơ quan hành pháp

Sân trước, sân sau: Thông điệp mạnh mẽ từ cơ quan hành pháp

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo, xem xét kỷ luật một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo, xem xét kỷ luật một số cán bộ