'Tai, mắt' của Biên phòng Hà Tĩnh trên biển

'Tai, mắt' của Biên phòng Hà Tĩnh trên biển

Dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đồn biên phòng tuyến biển, 268 'Tổ tàu, thuyền an toàn' với 2.166 thuyền...
Ngủ gật trên đường, tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn

Ngủ gật trên đường, tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn

An Giang: Tai nạn liên hoàn do tài xế ngủ gật

An Giang: Tai nạn liên hoàn do tài xế ngủ gật

Tài xế ô tô tải ngủ gật tông liên hoàn vào nhiều xe đang chờ đèn đỏ

Tài xế ô tô tải ngủ gật tông liên hoàn vào nhiều xe đang chờ đèn đỏ

Tài xế ngủ gật gây tai nạn liên hoàn

Tài xế ngủ gật gây tai nạn liên hoàn

Tài xế ngủ gật, gây tai nạn liên hoàn khi dừng đèn đỏ

Tài xế ngủ gật, gây tai nạn liên hoàn khi dừng đèn đỏ

Tài xế ngủ gật lúc dừng đèn đỏ, 5 ô tô 'hôn' nhau hư hỏng nặng