Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được chọn là gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được chọn là gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

Sao Mai Thu Hằng hạnh phúc khi là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Sao Mai Thu Hằng hạnh phúc khi là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được chọn là gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được chọn là gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2018

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2018

Nam sinh 2 lần giành HCV quốc tế được vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô

Nam sinh 2 lần giành HCV quốc tế được vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô

Cầu thủ Quang Hải được chọn là gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Cầu thủ Quang Hải được chọn là gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

Nam sinh 2 lần giành HCV Olympic Hóa học quốc tế là Gương mặt trẻ Thủ đô 2018

Nam sinh 2 lần giành HCV Olympic Hóa học quốc tế là Gương mặt trẻ Thủ đô 2018

Cầu thủ Quang Hải là một trong 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2018

Cầu thủ Quang Hải là một trong 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2018

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2018

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2018

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

10 dấu ấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2018

10 dấu ấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2018

2 cô gái nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

2 cô gái nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Tuyên dương 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' 2018

Tuyên dương 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' 2018

Chân dung 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Chân dung 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Chân dung 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Chân dung 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Quang Hải lọt top 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2018

Quang Hải lọt top 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2018

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải vào top 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải vào top 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018

Tuyển thủ Quang Hải lọt top 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2018

Tuyển thủ Quang Hải lọt top 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2018

Quang Hải lọt top gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2018

Quang Hải lọt top gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2018

Cầu thủ Quang Hải lọt top 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

Cầu thủ Quang Hải lọt top 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

Danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018 bất ngờ xuất hiện tên tiền vệ Quang Hải

Danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2018 bất ngờ xuất hiện tên tiền vệ Quang Hải