Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra tàu cá trên Vịnh Bắc Bộ

Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra tàu cá trên Vịnh Bắc Bộ

Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra tàu cá trên Vịnh Bắc Bộ

Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra tàu cá trên Vịnh Bắc Bộ

Quảng Bình: Phạt 2 tàu đánh bắt giã cào gần 50 triệu đồng

Quảng Bình: Phạt 2 tàu đánh bắt giã cào gần 50 triệu đồng

Quảng Bình: Bắt 2 tàu đánh cá tận diệt thủy sản trên biển

Quảng Bình: Bắt 2 tàu đánh cá tận diệt thủy sản trên biển

Tận diệt thủy sản bằng tàu giã cào lớn

Tận diệt thủy sản bằng tàu giã cào lớn

Quảng Bình: Bắt 2 tàu giã cào tận diệt thủy sản trên biển

Quảng Bình: Bắt 2 tàu giã cào tận diệt thủy sản trên biển

Bắt giữ 2 tàu giã cào tận diệt hải sản trên biển Quảng Bình

Bắt giữ 2 tàu giã cào tận diệt hải sản trên biển Quảng Bình

Bắt 2 tàu giã cào tận diệt thủy sản

Bắt 2 tàu giã cào tận diệt thủy sản