Dự án BT hơn 200 tỷ đồng tại thị trấn Hồ (Bắc Ninh): Năng lực nhà đầu tư đến đâu?

Dự án BT hơn 200 tỷ đồng tại thị trấn Hồ (Bắc Ninh): Năng lực nhà đầu tư đến đâu?

Dự án BT hơn 200 tỷ đồng tại thị trấn Hồ (Bắc Ninh): Năng lực nhà đầu tư đến đâu?

Dự án BT hơn 200 tỷ đồng tại thị trấn Hồ (Bắc Ninh): Năng lực nhà đầu tư đến đâu?

'Kinh đô vàng mã' hối hả chuẩn bị cho tháng cô hồn

'Kinh đô vàng mã' hối hả chuẩn bị cho tháng cô hồn

Lexus, Camry, SH giấy cháy hàng ngày rằm tháng 7

Lexus, Camry, SH giấy cháy hàng ngày rằm tháng 7

Dân 'làng âm phủ' hối hả ngày đêm phục vụ thượng đế dịp tháng cô hồn

Dân 'làng âm phủ' hối hả ngày đêm phục vụ thượng đế dịp tháng cô hồn

Thủ phủ sản xuất hàng hiệu cho người cõi âm kêu ế ẩm thảm hại

Thủ phủ sản xuất hàng hiệu cho người cõi âm kêu ế ẩm thảm hại

Cận tháng cô hồn, người người đổ về Bắc Ninh mua 'nhà lầu, xe hơi, đồ trang sức'

Cận tháng cô hồn, người người đổ về Bắc Ninh mua 'nhà lầu, xe hơi, đồ trang sức'

2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án BT tại thị trấn Hồ (Bắc Ninh)

2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án BT tại thị trấn Hồ (Bắc Ninh)