Việt Nam có 2 đại diện lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững của thế giới

Việt Nam có 2 đại diện lọt tốp 300 trường ĐH phát triển bền vững của thế giới

Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo

Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo

Tự chủ đại học: Thúc đẩy trách nhiệm đối với người học và xã hội

Tự chủ đại học: Thúc đẩy trách nhiệm đối với người học và xã hội

Phát triển chăn nuôi Dê sữa thích ứng biến đổi khí hậu

Phát triển chăn nuôi Dê sữa thích ứng biến đổi khí hậu

Hội nghị dê sữa Á-Úc lần IV: Phát triển chăn nuôi dê sữa thích ứng biến đổi khí hậu

Hội nghị dê sữa Á-Úc lần IV: Phát triển chăn nuôi dê sữa thích ứng biến đổi khí hậu

Tự chủ để tăng tính học thuật

Tự chủ để tăng tính học thuật

Tự chủ tài chính - đòn bẩy phát triển

Tự chủ tài chính - đòn bẩy phát triển

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 thấp, các trường loay hoay hạ điểm chuẩn

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2018 thấp, các trường loay hoay hạ điểm chuẩn

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018: Điểm chuẩn dự báo sẽ tăng theo nhóm ngành

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018: Điểm chuẩn dự báo sẽ tăng theo nhóm ngành

Trà Vinh: Tình nguyện viên xua bớt nắng hè oi ả

Trà Vinh: Tình nguyện viên xua bớt nắng hè oi ả

Đại học Trà Vinh: Môi trường học tập lý tưởng

Nhiều ngành học mới đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0

Nhiều ngành học mới đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0

Bảo tồn ngôn ngữ 2 dân tộc Việt và Khmer

Bảo tồn ngôn ngữ 2 dân tộc Việt và Khmer