Từ đại học xanh bền vững hướng đến đại học thông minh

Từ đại học xanh bền vững hướng đến đại học thông minh

Là trường đại học (ÐH) công lập được thành lập từ năm 2006, chỉ sau thời gian ngắn, Trường ÐH Trà Vinh...
Đại học Trà Vinh 20 năm phát triển

Đại học Trà Vinh 20 năm phát triển

Khi các trường đại học nhập cuộc…

Khi các trường đại học nhập cuộc…

NCKH trong trường học: Thắp sáng ước mơ cho giới trẻ

NCKH trong trường học: Thắp sáng ước mơ cho giới trẻ

Độc đáo sân khấu dù kê

Độc đáo sân khấu dù kê

Đại học Trà Vinh - Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học

Đại học Trà Vinh - Đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học

Giáo dục đại học gắn với thực tiễn cuộc sống

Giáo dục đại học gắn với thực tiễn cuộc sống

Củ nưa và cây dừa nước: Khơi niềm khởi nghiệp xanh

Củ nưa và cây dừa nước: Khơi niềm khởi nghiệp xanh

TVU - Tốp 200 đại học xanh, bền vững trên thế giới

TVU - Tốp 200 đại học xanh, bền vững trên thế giới

Thu hút người học từ chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN

Thu hút người học từ chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN

Trường Đại học Trà Vinh khai giảng năm học mới 2020-2021

Trường Đại học Trà Vinh khai giảng năm học mới 2020-2021

Trà Vinh: Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên vượt khó

Trà Vinh: Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên vượt khó

Đại học Trà Vinh khai giảng năm học mới 2020-2021

Đại học Trà Vinh khai giảng năm học mới 2020-2021

Trao hơn 1,2 tỷ đồng cho sinh viên vượt khó học giỏi ở Trà Vinh

Trao hơn 1,2 tỷ đồng cho sinh viên vượt khó học giỏi ở Trà Vinh

Hội thảo sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển

Hội thảo sân khấu Dù kê – 100 năm hình thành và phát triển

Hội thảo Nghệ thuật sân khấu Dù kê - 100 năm hình thành và phát triển

Hội thảo Nghệ thuật sân khấu Dù kê - 100 năm hình thành và phát triển

Nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam Bộ

Nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam Bộ

Nghệ thuật sân khấu Dù kê 100 năm tuổi, đối diện nhiều thách thức

Nghệ thuật sân khấu Dù kê 100 năm tuổi, đối diện nhiều thách thức

Tạo sức hấp dẫn mới cho sân khấu Dù Kê của người Khmer Nam Bộ

Tạo sức hấp dẫn mới cho sân khấu Dù Kê của người Khmer Nam Bộ

Phát triển bền vững văn hóa vùng Tây Nam Bộ: Thực trạng và giải pháp

Phát triển bền vững văn hóa vùng Tây Nam Bộ: Thực trạng và giải pháp

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

Hội thảo về văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ

Hội thảo về văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ

Trường Đại học Trà Vinh- Bền bỉ sứ mệnh phục vụ cộng đồng

Trường Đại học Trà Vinh- Bền bỉ sứ mệnh phục vụ cộng đồng

TVU - hướng tới đại học thông minh

TVU - hướng tới đại học thông minh

Nhận diện những đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Nhận diện những đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Trường Đại học Trà Vinh: Mô hình cho cộng đồng

Trường Đại học Trà Vinh: Mô hình cho cộng đồng

Phát huy đặc trưng và giá trị văn hóa Tây Nam bộ

Phát huy đặc trưng và giá trị văn hóa Tây Nam bộ

Hội thảo khoa học về tính cách người Trà Vinh

Hội thảo khoa học về tính cách người Trà Vinh

Đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Đi tìm đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Đi tìm đặc trưng tính cách người Trà Vinh

Hội hữu nghị Việt Nam – Canada tỉnh Trà Vinh: nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

Hội hữu nghị Việt Nam – Canada tỉnh Trà Vinh: nhiều hoạt động hướng về cộng đồng

Trường ĐH Trà Vinh đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chí mới

Trường ĐH Trà Vinh đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chí mới

Trường đại học Trà Vinh đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chí mới

Trường đại học Trà Vinh đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chí mới

Trường ĐH Trà Vinh đạt chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chí mới

Trường ĐH Trà Vinh đạt chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chí mới

Đại học Trà Vinh thêm 2 chương trình đào tạo tham gia kiểm định chất lượng quốc tế

Đại học Trà Vinh thêm 2 chương trình đào tạo tham gia kiểm định chất lượng quốc tế

Trường ĐH Trà Vinh: Thêm 2 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng quốc tế

Trường ĐH Trà Vinh: Thêm 2 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng quốc tế

Nhóm sinh viên khởi nghiệp từ điều giản dị

Nhóm sinh viên khởi nghiệp từ điều giản dị

Nhiều dòng âm nhạc dân gian Khmer đang bị mai một trầm trọng

Nhiều dòng âm nhạc dân gian Khmer đang bị mai một trầm trọng

Trường Đại học Trà Vinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trường Đại học Trà Vinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trường ĐH Trà Vinh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trường ĐH Trà Vinh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Cần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ

Cần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc Khmer Nam bộ

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc Khmer Nam bộ

Tinh thần khai phóng: Nền tảng để GD Đại học hội nhập và phát triển

Tinh thần khai phóng: Nền tảng để GD Đại học hội nhập và phát triển