Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 bộ, ngành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 bộ, ngành

Công an tỉnh Đắk Lắk có thêm Phó giám đốc mới

Công an tỉnh Đắk Lắk có thêm Phó giám đốc mới

Công an tỉnh Đắk Lắk: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công an tỉnh Đắk Lắk: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là ai?

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là ai?

Bộ công an điều động, bổ nhiệm phó giám đốc Công an Đắk Lắk

Bộ công an điều động, bổ nhiệm phó giám đốc Công an Đắk Lắk

Bộ Công an, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng bổ nhiệm lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 bộ, ngành

Công an Đắk Nông luân chuyển nhiều trưởng phòng

Bộ Công an điều động PGĐ Công an Hòa Bình làm PGĐ Công an Đắk Nông

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Công an Đắk Nông trao nhà tình nghĩa tặng 2 cán bộ

Khen thưởng điều tra làm rõ vụ hủy hoại rừng thông Quốc lộ 14

Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi

Phường Nghĩa Thành nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an