Rác, xà bần, bãi tập kết cát bủa vây khu đô thị Phước Lý Đà Nẵng – Bài 2: Đất trống dự án, đất nông nghiệp thành bãi đổ xà bần khổng lồ

Rác, xà bần, bãi tập kết cát bủa vây khu đô thị Phước Lý Đà Nẵng – Bài 2: Đất trống dự án, đất nông nghiệp thành bãi đổ xà bần khổng lồ

Rác, xà bần, bãi tập kết VLXD bủa vây khu đô thị Phước Lý Đà Nẵng – Bài 1: Đất quân đội, đình làng thành nơi tập kết, kinh doanh VLXD trái phép

Rác, xà bần, bãi tập kết VLXD bủa vây khu đô thị Phước Lý Đà Nẵng – Bài 1: Đất quân đội, đình làng thành nơi tập kết, kinh doanh VLXD trái phép

Đà Nẵng: Di tích đình làng Hòa Mỹ thành nơi tập kết vật liệu xây dựng

Đà Nẵng: Di tích đình làng Hòa Mỹ thành nơi tập kết vật liệu xây dựng

Cá chết nổi trắng hồ ở Đà Nẵng sau cơn mưa lớn

Cá chết nổi trắng hồ ở Đà Nẵng sau cơn mưa lớn

Gần 1 tấn cá chết nổi trắng hồ điều tiết ở Đà Nẵng

Gần 1 tấn cá chết nổi trắng hồ điều tiết ở Đà Nẵng

Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Phước Lý, Đà Nẵng

Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Phước Lý, Đà Nẵng

Gần 1 tấn cá chết nổi trắng hồ điều tiết ở Đà Nẵng

Gần 1 tấn cá chết nổi trắng hồ điều tiết ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Phước Lý

Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Phước Lý

Các lò bún làm khổ cuộc sống người dân Đà Nẵng

Các lò bún làm khổ cuộc sống người dân Đà Nẵng