Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ: Một số nơi thực hiện quá máy móc

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ: Một số nơi thực hiện quá máy móc

Đà Nẵng: Cá chết trắng hồ Hòa Phú, người dân đóng cửa trốn trong nhà

Đà Nẵng: Cá chết trắng hồ Hòa Phú, người dân đóng cửa trốn trong nhà

Đến bao giờ cá mới ngừng chết tại các hồ điều tiết Đà Nẵng?

Đến bao giờ cá mới ngừng chết tại các hồ điều tiết Đà Nẵng?

Cá chết nổi trắng, bốc mùi tại hồ điều tiết ở Đà Nẵng

Cá chết nổi trắng, bốc mùi tại hồ điều tiết ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Cá chết trắng tại hồ điều tiết Trung Nghĩa

Đà Nẵng: Cá chết trắng tại hồ điều tiết Trung Nghĩa

Đà Nẵng: Cá chết trắng bụng nghi do nhiễm độc từ cống thải

Đà Nẵng: Cá chết trắng bụng nghi do nhiễm độc từ cống thải

Đà Nẵng: Cá chết trắng, nổi xếp lớp tại hồ điều tiết Trung Nghĩa