Cháu ngoại có được chia tài sản khi ông bà không có di chúc?

Cháu ngoại có được chia tài sản khi ông bà không có di chúc?

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, xử lý thế nào?

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, xử lý thế nào?

Không góp đủ vốn điều lệ xử lý thế nào?

Không góp đủ vốn điều lệ xử lý thế nào?

Công ty không có kế toán trưởng được không?

Công ty không có kế toán trưởng được không?

Điều kiện đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Điều kiện đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Tăng vốn điều lệ khi tiếp nhận thêm thành viên mới như thế nào?

Tăng vốn điều lệ khi tiếp nhận thêm thành viên mới như thế nào?

Bán và cho thuê bất động sản có nhất thiết phải thành lập doanh nghiệp không?

Bán và cho thuê bất động sản có nhất thiết phải thành lập doanh nghiệp không?

Đóng trùng bảo hiểm xã hội được hoàn tiền thế nào?

Đóng trùng bảo hiểm xã hội được hoàn tiền thế nào?

Vợ có được bán nhà khi chồng đang chấp hành hình phạt tù không?

Vợ có được bán nhà khi chồng đang chấp hành hình phạt tù không?

Người có quan hệ họ hàng có được kết hôn?

Người có quan hệ họ hàng có được kết hôn?

Không muốn ly hôn, có được chia tài sản chung?

Không muốn ly hôn, có được chia tài sản chung?

Người lao động nước ngoài tham gia những loại bảo hiểm nào?

Người lao động nước ngoài tham gia những loại bảo hiểm nào?

Có được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội?

Có được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội?

Người nước ngoài có được nhận nuôi trẻ em khuyết tật?

Người nước ngoài có được nhận nuôi trẻ em khuyết tật?

Người dưới 18 tuổi gây thiệt hại, ai phải bồi thường?

Người dưới 18 tuổi gây thiệt hại, ai phải bồi thường?

Điều kiện để được nhập ngũ?

Điều kiện để được nhập ngũ?

Tài sản của người bị tuyên bố mất tích được xử lý như thế nào?

Tài sản của người bị tuyên bố mất tích được xử lý như thế nào?

Không góp đủ vốn điều lệ xử lý thế nào?

Không góp đủ vốn điều lệ xử lý thế nào?

Muốn cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần điều kiện gì?

Muốn cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần điều kiện gì?

Hỗ trợ pháp lý với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ pháp lý với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xây dựng thang lương, bảng lương có cần hỏi ý kiến công đoàn?

Xây dựng thang lương, bảng lương có cần hỏi ý kiến công đoàn?

Cháu ngoại có được chia tài sản khi ông bà không có di chúc?

Cháu ngoại có được chia tài sản khi ông bà không có di chúc?

Di chúc miệng hợp pháp khi nào?

Di chúc miệng hợp pháp khi nào?

Có thể đồng thời làm kế toán trưởng của 2 công ty?

Có thể đồng thời làm kế toán trưởng của 2 công ty?

Ai phải trả nợ cho người đã chết?

Ai phải trả nợ cho người đã chết?

Có được từ chối làm thêm giờ?

Có được từ chối làm thêm giờ?

Chuyển nơi khám bệnh, có phải đổi thẻ bảo hiểm y tế?

Chuyển nơi khám bệnh, có phải đổi thẻ bảo hiểm y tế?

Thai chết lưu, nghỉ hưởng chế độ thai sản bao nhiêu ngày?

Thai chết lưu, nghỉ hưởng chế độ thai sản bao nhiêu ngày?

Có được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

Có được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ với tư cách cá nhân?

Có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ với tư cách cá nhân?

Có phải lập doanh nghiệp khi cho thuê bất động sản của gia đình?

Có phải lập doanh nghiệp khi cho thuê bất động sản của gia đình?

Sinh con bao lâu thì được nhận chế độ thai sản?

Sinh con bao lâu thì được nhận chế độ thai sản?

Có được nghỉ bù khi nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ Tết?

Có được nghỉ bù khi nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ Tết?

Hết thời gian nghỉ thai sản, vẫn yếu, phải làm sao?

Hết thời gian nghỉ thai sản, vẫn yếu, phải làm sao?

Người làm ở hai công ty, hưởng chế độ tai nạn lao động thế nào?

Người làm ở hai công ty, hưởng chế độ tai nạn lao động thế nào?

Chồng đang ở tù, đổi họ cho con sang họ mẹ được không?

Chồng đang ở tù, đổi họ cho con sang họ mẹ được không?

Không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?

Không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?

Làm hai công ty, đóng bảo hiểm tai nạn lao động thế nào?

Làm hai công ty, đóng bảo hiểm tai nạn lao động thế nào?

Làm 3 năm, hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Làm 3 năm, hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Khi nào được chuyển người lao động làm việc khác hợp đồng lao động?

Khi nào được chuyển người lao động làm việc khác hợp đồng lao động?

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp được hỗ trợ gì?

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp được hỗ trợ gì?

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty

Có được sa thải người lao động nghỉ việc không có lý do chính đáng?

Có được sa thải người lao động nghỉ việc không có lý do chính đáng?

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, có được trả trợ cấp thôi việc?

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, có được trả trợ cấp thôi việc?

Thành lập chi nhánh công ty trong nước thế nào?

Thành lập chi nhánh công ty trong nước thế nào?

Muốn làm kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước cần điều kiện gì?

Muốn làm kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước cần điều kiện gì?

Cách tính 12 tháng trước khi sinh con thế nào?

Cách tính 12 tháng trước khi sinh con thế nào?

Chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thế nào?

Chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thế nào?

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp về an toàn, vệ sinh lao động thế nào?

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp về an toàn, vệ sinh lao động thế nào?