Trả lại hơn 102 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân để quên

Trả lại hơn 102 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân để quên

Trước đó, bà Quy đưa chị ruột của mình đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy và bỏ quên túi xách. Khi về, hai chị...
Lao công bệnh viện trả lại túi chứa 102 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân

Lao công bệnh viện trả lại túi chứa 102 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân

Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy trả lại hơn 100 triệu đồng khách bỏ quên

Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy trả lại hơn 100 triệu đồng khách bỏ quên

Nhân viên vệ sinh nhặt được 102 triệu trong bệnh viện, trả lại bệnh nhân

Nhân viên vệ sinh nhặt được 102 triệu trong bệnh viện, trả lại bệnh nhân

Dẫn chị đi khám bệnh, người phụ nữ bỏ quên 100 triệu ngoài ghế chờ

Dẫn chị đi khám bệnh, người phụ nữ bỏ quên 100 triệu ngoài ghế chờ

Nhặt được 102 triệu đồng, trả lại cho bệnh nhân

Nhặt được 102 triệu đồng, trả lại cho bệnh nhân

Trả lại hơn 102 triệu đồng cho người bỏ quên tại Bệnh viện Chợ Rẫy