Ứng cử ĐBQH phải kê khai tài sản: Bài học từ vụ hộ chiếu Síp

Ứng cử ĐBQH phải kê khai tài sản: Bài học từ vụ hộ chiếu Síp

Bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc vì có quốc tịch thứ hai ở Síp nhưng không...
Khó xác minh thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa có quốc tịch nước ngoài

Khó xác minh thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa có quốc tịch nước ngoài

Bộ Tư pháp đang liệt kê, sửa đổi hàng loạt thủ tục liên quan tới sổ hộ khẩu

Bộ Tư pháp đang liệt kê, sửa đổi hàng loạt thủ tục liên quan tới sổ hộ khẩu

Bộ Tư pháp lên tiếng về cựu đại biểu Quốc hội có 2 quốc tịch

Bộ Tư pháp lên tiếng về cựu đại biểu Quốc hội có 2 quốc tịch

Bộ Công an cử đoàn 30 người đến Bộ Tư pháp hoàn thiện dữ liệu bỏ sổ hộ khẩu

Bộ Công an cử đoàn 30 người đến Bộ Tư pháp hoàn thiện dữ liệu bỏ sổ hộ khẩu

Cựu đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch: Bộ Tư pháp lên tiếng

Cựu đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch: Bộ Tư pháp lên tiếng

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Làm ở đâu tôi cũng cống hiến hết mình'

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Làm ở đâu tôi cũng cống hiến hết mình'

Phân công ông Nguyễn Văn Nên về tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 4

Phân công ông Nguyễn Văn Nên về tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 4

Chưa ai xác nhận việc ông Phạm Phú Quốc bỏ 2,5 triệu USD mua quốc tịch

Chưa ai xác nhận việc ông Phạm Phú Quốc bỏ 2,5 triệu USD mua quốc tịch

Quốc hội thông qua 7 luật và 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Quốc hội thông qua 7 luật và 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh thành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh thành

Công bố sáu nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố sáu nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 123/2020/QH14 V/V BÃI NHIỆM ĐBQH PHẠM PHÚ QUỐC

QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 123/2020/QH14 V/V BÃI NHIỆM ĐBQH PHẠM PHÚ QUỐC

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Bộ trưởng Y tế và KH-CN, Thống đốc NHNN với tỉ lệ phiếu từ 92,09%-97,08%

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Bộ trưởng Y tế và KH-CN, Thống đốc NHNN với tỉ lệ phiếu từ 92,09%-97,08%

Nghị quyết của Quốc hội về việc bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc

Nghị quyết của Quốc hội về việc bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc

Quốc hội công bố Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Quốc hội công bố Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Công bố nghị quyết của Quốc hội bãi nhiễm đại biểu Phạm Phú Quốc

Công bố nghị quyết của Quốc hội bãi nhiễm đại biểu Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc

Ông Phạm Phú Quốc chính thức bị bãi nhiệm vì vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội

Ông Phạm Phú Quốc chính thức bị bãi nhiệm vì vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội

QUỐC HỘI BÃI NHIỆM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI PHẠM PHÚ QUỐC

Chính thức bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc

Chính thức bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Vượt qua dịch bệnh, kinh tế có đà 'cất cánh'

Vượt qua dịch bệnh, kinh tế có đà 'cất cánh'

Trách nhiệm người đại biểu Nhân dân

Trách nhiệm người đại biểu Nhân dân

Ông Diệp Dũng về Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM

Ông Diệp Dũng về Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM

Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội

Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội

Ông Phạm Phú Quốc làm gì sau bị bãi miễn ĐBQH?

Ông Phạm Phú Quốc làm gì sau bị bãi miễn ĐBQH?

Cái giá cho việc để mất rừng

Cái giá cho việc để mất rừng

ĐỢT HỌP THỨ 2, KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV: Đầu tư thủy điện vừa và nhỏ là 'lợi bất cập hại'

ĐỢT HỌP THỨ 2, KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV: Đầu tư thủy điện vừa và nhỏ là 'lợi bất cập hại'

Ngày đầu tiên Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

TP Hồ Chí Minh: Vẫn chưa có kết quả giải quyết đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc

TP Hồ Chí Minh: Vẫn chưa có kết quả giải quyết đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc

Chính thức bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc

Chính thức bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc

Sau bãi nhiệm tư cách ĐBQH, ông Phạm Phú Quốc có thể bị xử lý ra sao?

Sau bãi nhiệm tư cách ĐBQH, ông Phạm Phú Quốc có thể bị xử lý ra sao?

Đánh giá đầy đủ thiệt hại do bão lũ để có cơ sở đánh giá đúng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

Đánh giá đầy đủ thiệt hại do bão lũ để có cơ sở đánh giá đúng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

Đang xem xét giải quyết đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc

Đang xem xét giải quyết đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc

89% đại biểu tán thành bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc

89% đại biểu tán thành bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc

Thông cáo báo chí số 8 kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo báo chí số 8 kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Ông Phạm Phú Quốc chính thức bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Ông Phạm Phú Quốc chính thức bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc

Gần 97% số ĐBQH đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc

Gần 97% số ĐBQH đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc

Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

TP.HCM đang giải quyết đơn thôi việc của ông Phạm Phú Quốc

TP.HCM đang giải quyết đơn thôi việc của ông Phạm Phú Quốc