Đền Quát: Di tích lịch sử quốc gia thờ danh tướng Yết Kiêu

Đền Quát: Di tích lịch sử quốc gia thờ danh tướng Yết Kiêu

Lễ hội đền Quát tưởng nhớ Yết Kiêu xưa kia được tổ chức vào mùa xuân nhưng gần đây được chuyển sang mùa thu...