Xác động vật vứt đầy sông hồ: Dân 'nếm' đủ hậu quả

Xác động vật vứt đầy sông hồ: Dân 'nếm' đủ hậu quả

Ở nhiều địa phương, tình trạng người dân vứt xác động vật ra sông, ao hồ còn phổ biến. Với hành vi này, mức...