Nỗi đau da cam ở quê lúa

Nỗi đau da cam ở quê lúa

Thái Bình là mảnh đất chịu nhiều đau thương của di họa chiến tranh khi có tới 3,2 vạn nạn nhân chất độc da...