Phá vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Thái Bình

Phá vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Thái Bình

Bắt vụ vận chuyển ma túy đá lớn đựng tinh vi trong 2 can nhựa

Bắt vụ vận chuyển ma túy đá lớn đựng tinh vi trong 2 can nhựa

Thái Bình phá thành công vụ vận chuyển trái phép 18kg ma túy đá

Thái Bình phá thành công vụ vận chuyển trái phép 18kg ma túy đá

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Thái Bình

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Thái Bình

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Thái Bình

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Thái Bình

Thái Bình: Khởi tố đối tượng vận chuyển 48,3 lít ma túy đá dạng lỏng

Thái Bình: Khởi tố đối tượng vận chuyển 48,3 lít ma túy đá dạng lỏng

Triệt phá vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở quê lúa Thái Bình

Triệt phá vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở quê lúa Thái Bình

Khởi tố, bắt giữ người vận chuyển gần 18kg ma túy

Khởi tố, bắt giữ người vận chuyển gần 18kg ma túy

Ô tô du lịch 'chở' 18 kg ma túy hóa lỏng

Ô tô du lịch 'chở' 18 kg ma túy hóa lỏng

Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất Thái Bình

Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất Thái Bình

Thái Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy đá dạng lỏng

Thái Bình: Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy đá dạng lỏng

Bắt giữ kẻ vận chuyển gần 18kg ma túy đá dạng lỏng bằng xe du lịch

Bắt giữ kẻ vận chuyển gần 18kg ma túy đá dạng lỏng bằng xe du lịch

'Hóa lỏng' ma túy tổng hợp để vận chuyển - Chiêu trò mới của tội phạm?

'Hóa lỏng' ma túy tổng hợp để vận chuyển - Chiêu trò mới của tội phạm?

Thái Bình: Bắt giữ số lượng lớn dung dịch ma túy đá

Thái Bình: Bắt giữ số lượng lớn dung dịch ma túy đá