Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tại Thái Bình

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tại Thái Bình

Bắt vụ vận chuyển ma túy đá lớn đựng tinh vi trong 2 can nhựa

Bắt vụ vận chuyển ma túy đá lớn đựng tinh vi trong 2 can nhựa

Thái Bình phá thành công vụ vận chuyển trái phép 18kg ma túy đá

Thái Bình phá thành công vụ vận chuyển trái phép 18kg ma túy đá

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Thái Bình

Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Thái Bình

Thái Bình: Khởi tố đối tượng vận chuyển 48,3 lít ma túy đá dạng lỏng

Thái Bình: Khởi tố đối tượng vận chuyển 48,3 lít ma túy đá dạng lỏng

Bắt 18kg ma túy đá được hóa lỏng

Bắt 18kg ma túy đá được hóa lỏng

Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất Thái Bình

Bắt giữ kẻ vận chuyển gần 18kg ma túy đá dạng lỏng bằng xe du lịch

Khởi tố đối tượng vận chuyển gần 18kg ma túy đá