Ngưỡng mộ người đàn ông bắt cánh đồng khô cằn 'nhả vàng'

Ngưỡng mộ người đàn ông bắt cánh đồng khô cằn 'nhả vàng'

Người ta từng nói ông 'dở hơi' khi tích tụ vùng đất bạc màu để sản xuất. Thế nhưng đất không phụ công...