Thủy điện xả lũ, nhiều địa phương ở xứ Huế lại ngập trong biển nước

Thủy điện xả lũ, nhiều địa phương ở xứ Huế lại ngập trong biển nước

Thủy điện xả lũ, nhiều địa phương ở xứ Huế lại ngập trong biển nước

Thủy điện xả lũ, nhiều địa phương ở xứ Huế lại ngập trong biển nước

Lũ lại tràn về các địa bàn vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lũ lại tràn về các địa bàn vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lũ lại tràn về các địa bàn vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lũ lại tràn về các địa bàn vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế

Huế: Phát hiện thi thể người đàn ông bên cạnh ngôi mộ

Huế: Phát hiện thi thể người đàn ông bên cạnh ngôi mộ

Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Phát hiện xác người đàn ông đã phân hủy tại nghĩa địa

Phát hiện xác người đàn ông đã phân hủy tại nghĩa địa

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong nghĩa trang

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông trong nghĩa trang

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nghĩa địa

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nghĩa địa

Vợ khóc ngất phát hiện thi thể chồng trong nghĩa địa

Vợ khóc ngất phát hiện thi thể chồng trong nghĩa địa

Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy ở nghĩa địa

Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy ở nghĩa địa

Thừa Thiên Huế: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nghĩa địa

Thừa Thiên Huế: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nghĩa địa

Hoảng hồn phát hiện thi thể phân hủy trong nghĩa địa

Hoảng hồn phát hiện thi thể phân hủy trong nghĩa địa

Đi chăn vịt hoảng hồn phát hiện thi thể phân hủy trong nghĩa địa

Đi chăn vịt hoảng hồn phát hiện thi thể phân hủy trong nghĩa địa

Hoảng hốt phát hiện thi bị phân hủy sau nghĩa địa

Hoảng hốt phát hiện thi bị phân hủy sau nghĩa địa

Đi chăn vịt, hoảng hồn phát hiện xác chết trong nghĩa địa

Đi chăn vịt, hoảng hồn phát hiện xác chết trong nghĩa địa

Đi chăn vịt, hoảng hồn phát hiện thi thể đang phân hủy ở nghĩa địa

Đi chăn vịt, hoảng hồn phát hiện thi thể đang phân hủy ở nghĩa địa