Bế giảng Lớp học vẽ miễn phí hè 2019

Bế giảng Lớp học vẽ miễn phí hè 2019

105 bức họa của các họa sỹ nhí thuộc các lớp học mỹ thuật miễn phí đã được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật...