GĐ Trung tâm lấy chuông bán đồng nát: 'Nhiều mâu thuẫn'

GĐ Trung tâm lấy chuông bán đồng nát: 'Nhiều mâu thuẫn'

Bình Định: Đề xuất tạm đình chỉ công tác giám đốc trung tâm tự ý bán chuông đồng

Bình Định: Đề xuất tạm đình chỉ công tác giám đốc trung tâm tự ý bán chuông đồng

Phú Thọ: Khó khăn trong việc bố trí cán bộ dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập xã

Phú Thọ: Khó khăn trong việc bố trí cán bộ dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập xã

Huyện Tương Dương: 6 cán bộ được bổ nhiệm, điều động vị trí mới

Huyện Tương Dương: 6 cán bộ được bổ nhiệm, điều động vị trí mới

Hàng chục giáo viên hợp đồng sẽ mất việc vì không trúng tuyển viên chức

Hàng chục giáo viên hợp đồng sẽ mất việc vì không trúng tuyển viên chức

Quảng Ngãi: Nhận quyết định tăng lương, giáo viên phải nộp 10.000 đồng

Quảng Ngãi: Nhận quyết định tăng lương, giáo viên phải nộp 10.000 đồng

Cho thôi việc Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ia Grai

Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy

Lãnh đạo đến dự khai giảng muộn, không xin lỗi mà còn hoạnh họe, bày trò thị uy