TP. Vũng Tàu công bố, trao các Quyết định sáp nhập, hợp nhất các đơn vị và bổ nhiệm viên chức quản lý

TP. Vũng Tàu công bố, trao các Quyết định sáp nhập, hợp nhất các đơn vị và bổ nhiệm viên chức quản lý

Ứng dụng Đà Lạt trực tuyến: Xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong 2 đến 8 giờ

Ứng dụng Đà Lạt trực tuyến: Xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong 2 đến 8 giờ

Long Xuyên: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Long Xuyên: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Tân Hiệu trưởng trường Hoa Bưởi Đắk Nông được bổ nhiệm 'không trong sáng'?

Tân Hiệu trưởng trường Hoa Bưởi Đắk Nông được bổ nhiệm 'không trong sáng'?

Trụ trì chùa Ba Vàng giải nạn conora: Không xin phép

Trụ trì chùa Ba Vàng giải nạn conora: Không xin phép

'Bất kỳ hành vi sai trái nào của chùa Ba Vàng đều sẽ được xử lý nghiêm'

'Bất kỳ hành vi sai trái nào của chùa Ba Vàng đều sẽ được xử lý nghiêm'

Nhiều địa phương ở TP. Long Xuyên tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Yêu cầu tạm ngừng thi công để chờ ý kiến giải quyết của cơ quan thẩm quyền

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo cho 100 cán bộ, nhân viên