Án nào cho nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM gây thất thoát 17 tỷ?

Án nào cho nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM gây thất thoát 17 tỷ?

Công an TP.HCM đã xác định, nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM và các đồng phạm đã gây thiệt hại...
Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Tp. HCM bị đề nghị truy tố

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Tp. HCM bị đề nghị truy tố

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị đề nghị truy tố

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị đề nghị truy tố

Đề nghị truy tố nguyên Chánh thanh tra sở Tài chính TP.HCM và 3 đồng phạm

Đề nghị truy tố nguyên Chánh thanh tra sở Tài chính TP.HCM và 3 đồng phạm

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP. HCM và 3 đồng phạm bị truy tố

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP. HCM và 3 đồng phạm bị truy tố

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị khởi tố, bắt tạm giam

Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị khởi tố, bắt tạm giam

Tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở tài chính TP.HCM

Tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở tài chính TP.HCM

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị bắt

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM bị bắt

Phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM

Phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính

Bắt tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP HCM

Bắt tạm giam nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP HCM

Khởi tố, bắt giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố, bắt giam nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM và 3 bị can vì gây thất thoát 20 tỷ đồng

Khởi tố nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM và 3 bị can vì gây thất thoát 20 tỷ đồng

Thông tin mới vụ khởi tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM

Thông tin mới vụ khởi tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Tp.HCM bị bắt

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính Tp.HCM bị bắt

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM bị khởi tố

Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM bị khởi tố