Việt Nam, Liên bang Nga chung tầm nhìn phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam, Liên bang Nga chung tầm nhìn phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 11/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng D.N. Chernyshenko đã có buổi làm việc...
Việt Nam - LB Nga: Chung tầm nhìn về phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - LB Nga: Chung tầm nhìn về phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Nga: Đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào thực chất, có hiệu quả

Việt Nam – Nga: Đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào thực chất, có hiệu quả

Việt-Nga: Thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư sau đại dịch Covid-19

Việt-Nga: Thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư sau đại dịch Covid-19

Phiên họp lần thứ 30 Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

Phiên họp lần thứ 30 Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

Tiếp khách

Đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và LB Nga

Đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và LB Nga

Hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ Việt - Nga

Hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ Việt - Nga

Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa

Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp Nga mở rộng thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa

Việt Nam và Nga coi trọng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí

Việt Nam và Nga coi trọng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí

Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp Nga mở rộng thăm dò khai thác dầu khí

Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp Nga mở rộng thăm dò khai thác dầu khí

Việt Nam tham dự Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế 'Army-2019' tại LB Nga

Việt Nam tham dự Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế 'Army-2019' tại LB Nga

Diễn đàn quân sự 'Army - 2019': Kết nối thế giới, gìn giữ tương lai

Diễn đàn quân sự 'Army - 2019': Kết nối thế giới, gìn giữ tương lai

Trưng bày 27.000 mẫu mã, sản phẩm và công nghệ quân sự tại diễn đàn Army 2019 ở Nga

Trưng bày 27.000 mẫu mã, sản phẩm và công nghệ quân sự tại diễn đàn Army 2019 ở Nga

Việt Nam tham dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế tại Nga

Việt Nam tham dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế tại Nga

Hội tụ tinh hoa công nghệ quân sự thế giới

Hội tụ tinh hoa công nghệ quân sự thế giới