Đề xuất cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh chịu trách nhiệm 'đến cùng'

Đề xuất cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh chịu trách nhiệm 'đến cùng'

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP tại Kon Tum

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP tại Kon Tum

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Ban Soạn thảo Luật Thư viện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Ban Soạn thảo Luật Thư viện

Không nên cứ thấy vướng là 'đòi' sửa luật!

Không nên cứ thấy vướng là 'đòi' sửa luật!

Thư viện Quốc gia Việt Nam kiến nghị sớm ban hành Luật Thư viện

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THẤY VƯỚNG LÀ ĐÒI SỬA LUẬT

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG THẤY VƯỚNG LÀ ĐÒI SỬA LUẬT

Đề nghị bổ sung đối tượng được chính sách ưu đãi người có công

Đề nghị bổ sung đối tượng được chính sách ưu đãi người có công

Văn bản dưới luật

Văn bản dưới luật

Tạo bước tiến mới cho hoạt động thư viện

Tạo bước tiến mới cho hoạt động thư viện

Nhiều chuyển biến tích cực, giảm nợ đọng văn bản hướng dẫn chi tiết

Nhiều chuyển biến tích cực, giảm nợ đọng văn bản hướng dẫn chi tiết

Xem xét trách nhiệm khi văn bản hướng dẫn có sai sót

Xem xét trách nhiệm khi văn bản hướng dẫn có sai sót

Tổ chức lực lượng công an cấp cơ sở theo hướng tinh gọn, tập trung

Tổ chức lực lượng công an cấp cơ sở theo hướng tinh gọn, tập trung

BĐBP Long An phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới

BĐBP Long An phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới

Long An tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Long An tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Hơn 5600 văn bản trái luật, trách nhiệm thuộc về ai?

Hơn 5600 văn bản trái luật, trách nhiệm thuộc về ai?

Thượng tôn pháp luật: Cán bộ phải làm gương

Thượng tôn pháp luật: Cán bộ phải làm gương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội năm 2018

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội năm 2018

Cứ vướng mắc lại... sửa luật!

Cứ vướng mắc lại... sửa luật!

Trạng thái 'tân quan, tân chính sách', 'dấu vết nhiệm kỳ' là có thật

Trạng thái 'tân quan, tân chính sách', 'dấu vết nhiệm kỳ' là có thật

Công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực

Công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực

Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi đánh giá chất lượng xây dựng thể chế

Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi đánh giá chất lượng xây dựng thể chế

Vẫn còn tư duy soạn thảo dự án luật có lợi cho bộ, ngành

Vẫn còn tư duy soạn thảo dự án luật có lợi cho bộ, ngành

'Bộ, ngành làm luật có lợi cho quản lý, chỉ đạo của mình'

'Bộ, ngành làm luật có lợi cho quản lý, chỉ đạo của mình'

Làm luật có 'dấu vết nhiệm kỳ', tình trạng 'tân quan, tân chính sách'

Làm luật có 'dấu vết nhiệm kỳ', tình trạng 'tân quan, tân chính sách'

Cần bảo đảm tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật

Cần bảo đảm tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật

Hàng nghìn văn bản ban hành trái luật: Đề nghị nêu rõ địa chỉ để xử lý nghiêm

Hàng nghìn văn bản ban hành trái luật: Đề nghị nêu rõ địa chỉ để xử lý nghiêm

Bà Rịa-Vũng Tàu tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Bà Rịa-Vũng Tàu tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Những kết quả nổi bật sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Quảng Trị

Những kết quả nổi bật sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Quảng Trị

Sách giáo khoa, mua rồi để đó!

Sách giáo khoa, mua rồi để đó!

Ấn Độ: Giáo dục đang khủng hoảng?

Ấn Độ: Giáo dục đang khủng hoảng?

Tập trung chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Tập trung chỉ đạo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

20 năm Pháp lệnh BĐBP đi vào cuộc sống ở Cà Mau

20 năm Pháp lệnh BĐBP đi vào cuộc sống ở Cà Mau

Kiện toàn các văn bản pháp luật về chính sách ưu đãi người có công

Kiện toàn các văn bản pháp luật về chính sách ưu đãi người có công

Xây dựng và sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà cho gia đình người có công

Xây dựng và sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà cho gia đình người có công

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 1997 – 2017 ​

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, giai đoạn 1997 – 2017 ​

Sóc Trăng: Pháp lệnh BĐBP góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

Sóc Trăng: Pháp lệnh BĐBP góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển