Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 14 đến 15-6

Từ ngày 14 đến 15-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tiến hành Phiên họp thứ 57 dưới sự chủ trì của...
UBTVQH chuẩn bị cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

UBTVQH chuẩn bị cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 14-6 đến 15-6

Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 14-6 đến 15-6

Thuế thu nhập cá nhân thu từ chứng khoán 5 tháng 2021 tăng trưởng 320% so với cùng kỳ 2020

Thuế thu nhập cá nhân thu từ chứng khoán 5 tháng 2021 tăng trưởng 320% so với cùng kỳ 2020

Có 25 luật đang gây khó khăn cho đầu tư kinh doanh

Có 25 luật đang gây khó khăn cho đầu tư kinh doanh

Cần quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của CSCĐ bằng văn bản luật

Cần quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của CSCĐ bằng văn bản luật

Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Cần Thơ: 5 tháng thu ngân sách đạt 45,3% chỉ tiêu pháp lệnh

Cần Thơ: 5 tháng thu ngân sách đạt 45,3% chỉ tiêu pháp lệnh

Ngày 10/6 sẽ họp công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Ngày 10/6 sẽ họp công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Quyết tâm gỡ vướng cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội

Quyết tâm gỡ vướng cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội

Rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất

Rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất

Chính phủ muốn sớm sửa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chính phủ muốn sớm sửa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đồng Nai: Thu nội địa tăng 52%

Đồng Nai: Thu nội địa tăng 52%

Cần Thơ thu ngân sách vượt kế hoạch

Cần Thơ thu ngân sách vượt kế hoạch

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Cục Hải quan Đắk Lắk: Số thu đạt hơn 68% chỉ tiêu pháp lệnh

Cục Hải quan Đắk Lắk: Số thu đạt hơn 68% chỉ tiêu pháp lệnh

Chuyển Nghị quyết thuế giá trị gia tăng phân bón vào Luật thuế sửa đổi

Chuyển Nghị quyết thuế giá trị gia tăng phân bón vào Luật thuế sửa đổi

Những nội dung mới của dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Những nội dung mới của dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Xây dựng Luật Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Xây dựng Luật Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Ngành thuế ước thu ngân sách tháng 6 đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng

Ngành thuế ước thu ngân sách tháng 6 đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng

Tìm nhiều giải pháp bảo đảm thu ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh

Tìm nhiều giải pháp bảo đảm thu ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh

Sửa đổi, bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Sửa đổi, bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hậu Giang thu nội địa hơn 2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Hậu Giang thu nội địa hơn 2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Cục Hải quan Khánh Hòa thu ngân sách hơn 1.347 tỷ đồng

Cục Hải quan Khánh Hòa thu ngân sách hơn 1.347 tỷ đồng

Đề xuất thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của quản lý thị trường

Đề xuất thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra của quản lý thị trường

Đã gia hạn 10.500 tỷ đồng tiền thuê đất

Đã gia hạn 10.500 tỷ đồng tiền thuê đất

Tổng cục Thuế kiến nghị xử lý gần 12.000 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Tổng cục Thuế kiến nghị xử lý gần 12.000 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Tổng cục Thuế: 5 tháng đầu năm, kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra gần 12.000 tỷ

Tổng cục Thuế: 5 tháng đầu năm, kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra gần 12.000 tỷ

Chuyển nhượng, góp vốn, bất động sản, chứng khoán… giúp tăng thu ngân sách nhà nước 5 tháng

Chuyển nhượng, góp vốn, bất động sản, chứng khoán… giúp tăng thu ngân sách nhà nước 5 tháng

Thu ngân sách tăng nhờ các nguồn thu đột biến

Thu ngân sách tăng nhờ các nguồn thu đột biến

5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 550.000 tỷ đồng

5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 550.000 tỷ đồng

Ngành thuế kiến nghị thanh tra kiểm tra trên 11 nghìn tỷ đồng

Ngành thuế kiến nghị thanh tra kiểm tra trên 11 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 73.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 73.000 tỷ đồng

Thu ngân sách năm tháng tăng gần 12% so cùng kỳ

Thu ngân sách năm tháng tăng gần 12% so cùng kỳ

5 tháng, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý vượt 11,9% so với cùng kỳ năm 2020

5 tháng, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý vượt 11,9% so với cùng kỳ năm 2020

Thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 50% dự toán

Thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 50% dự toán

Tháng 5: Tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng

Tháng 5: Tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng

Tháng 5: Gia hạn được 10.500 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Tháng 5: Gia hạn được 10.500 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Phú Yên: Chăm lo tốt đời sống người có công với cách mạng

Phú Yên: Chăm lo tốt đời sống người có công với cách mạng

Ðiểm sáng thu ngân sách nhà nước của TP Hồ Chí Minh

Ðiểm sáng thu ngân sách nhà nước của TP Hồ Chí Minh

Ấp ủ của một đại biểu kỳ cựu ở lần ứng cử thứ 3

Ấp ủ của một đại biểu kỳ cựu ở lần ứng cử thứ 3

Quốc hội khóa XII: Tiếp tục đổi mới, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế

Quốc hội khóa XII: Tiếp tục đổi mới, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế

Quốc hội khóa XI: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp

Quốc hội khóa XI: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp

Ứng cử viên ĐBQH Đỗ Đức Hiển: Nghiên cứu mở rộng đối tượng được ủy quyền tham gia tố tụng hành chính.

Ứng cử viên ĐBQH Đỗ Đức Hiển: Nghiên cứu mở rộng đối tượng được ủy quyền tham gia tố tụng hành chính.

Cục Thuế Tây Ninh: Thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 3.960 tỷ đồng

Cục Thuế Tây Ninh: Thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 3.960 tỷ đồng