Thành công từ sự kiện Passion Week, nơi tôn vinh niềm đam mê nghệ thuật và ẩm thực

Thành công từ sự kiện Passion Week, nơi tôn vinh niềm đam mê nghệ thuật và ẩm thực

Ấn tượng món ăn Argentina phong vị Ý của đầu bếp sao Michelin Paulo Airaudo

Ấn tượng món ăn Argentina phong vị Ý của đầu bếp sao Michelin Paulo Airaudo

Gặp gỡ Vicky Cheng, đầu bếp sao Michelin với thực đơn Pháp – Hoa tại Passion Week

Gặp gỡ Vicky Cheng, đầu bếp sao Michelin với thực đơn Pháp – Hoa tại Passion Week

Gặp gỡ Vicky Cheng, đầu bếp sao Michelin với thực đơn Pháp – Hoa tại Passion Week

Gặp gỡ Vicky Cheng, đầu bếp sao Michelin với thực đơn Pháp – Hoa tại Passion Week

Chân dung 7 nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện Passion Week 2018

Chân dung 7 nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện Passion Week 2018

Nhiều đầu bếp sao Michelin hội ngộ tại Passion Week

Nhiều đầu bếp sao Michelin hội ngộ tại Passion Week

Sự kiện Passion Week thu hút đông đảo đầu bếp sao Michelin tới Sài Gòn

Sự kiện Passion Week thu hút đông đảo đầu bếp sao Michelin tới Sài Gòn

Sắp diễn ra tuần lễ tôn vinh nghệ thuật và ẩm thực cao cấp lớn nhất Sài Gòn

Sắp diễn ra tuần lễ tôn vinh nghệ thuật và ẩm thực cao cấp lớn nhất Sài Gòn