Ly kỳ truyền thuyết về tòa tháp của vị vua Chăm cuối cùng

Ly kỳ truyền thuyết về tòa tháp của vị vua Chăm cuối cùng

Thói mê nữ sắc của vị vua huyền thoại Po Rome đã gây hại cho vương triều của ông. Khi qua đời, ông được...
Tháp Bà Ponagar - quần thể kiến trúc Chăm

Tháp Bà Ponagar - quần thể kiến trúc Chăm

Huyền tích về tòa tháp Chăm duy nhất thờ vị Vua được phong thần

Huyền tích về tòa tháp Chăm duy nhất thờ vị Vua được phong thần

Gành Đá Đĩa và loạt điểm du lịch mở cửa trở lại giữa dịch corona

Gành Đá Đĩa và loạt điểm du lịch mở cửa trở lại giữa dịch corona

Nhớ miền đất dưới chân dãy Bi Doup

Nhớ miền đất dưới chân dãy Bi Doup

Phật viện Đồng Dương đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Phật viện Đồng Dương đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Phế tích Phật viện Đồng Dương thành Di sản quốc gia đặc biệt

Phật viện Đồng Dương đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Ngắm nét cổ kính với kiến trúc độc đáo của Tháp Bà Ponagar Chămpa ở Nha Trang

Vẻ đẹp cổ kính tháp Chăm hơn nghìn năm tuổi

Hàng ngàn du khách hành hương về dự hội Tháp Bà Ponagar