Quỹ PYN Elite lỗ lớn trong bão Covid-19

Quỹ PYN Elite lỗ lớn trong bão Covid-19

Quỹ ngoại PYN Elite vừa có tháng thứ 6 thua lỗ liên tiếp. Chỉ tính riêng trong tháng 3, giá trị tài sản...