Tối 20/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, 5 ca nhập cảnh

Tối 20/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, 5 ca nhập cảnh

40 ca mắc trong nước ghi nhận tại Bắc Ninh, Bắc Giang, TPHCM, Lạng Sơn, Hải Dương và Vĩnh Phúc.
Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước

Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước

Chiều nay, 45 ca mắc Covid-19 tại 8 tỉnh, thành

Chiều nay, 45 ca mắc Covid-19 tại 8 tỉnh, thành

Tối 20/5, Việt Nam thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước

Tối 20/5, Việt Nam thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước

Chiều 20/5, thêm 45 ca COVID-19

Chiều 20/5, thêm 45 ca COVID-19

Thêm 28 ca mắc Covid-19 mới, đều trong khu cách ly

Thêm 28 ca mắc Covid-19 mới, đều trong khu cách ly

Trưa 17/5, 28 ca mắc mới COVID-19 trong nước đều tại các ổ dịch đã cách ly

Trưa 17/5, 28 ca mắc mới COVID-19 trong nước đều tại các ổ dịch đã cách ly

Trưa 17/5, ghi nhận thêm 28 ca mắc Covid-19 trong nước ở khu vực đã cách ly

Trưa 17/5, ghi nhận thêm 28 ca mắc Covid-19 trong nước ở khu vực đã cách ly

Trưa 17/5: Thêm 30 ca mắc Covid-19, 28 ca cộng đồng

Trưa 17/5: Thêm 30 ca mắc Covid-19, 28 ca cộng đồng

Trưa nay, thêm 30 ca nhiễm Covid-19

Trưa nay, thêm 30 ca nhiễm Covid-19

Thêm 30 ca COVID-19, riêng Bắc Giang 14 ca

Thêm 30 ca COVID-19, riêng Bắc Giang 14 ca

Trưa 17/5, Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang là 14 ca

Trưa 17/5, Việt Nam có thêm 30 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bắc Giang là 14 ca

Trưa 17/5, Việt Nam có thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 14 ca

Trưa 17/5, Việt Nam có thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 14 ca

Trưa 17/5, thêm 30 ca mắc mới COVID-19

Trưa 17/5, thêm 30 ca mắc mới COVID-19

Trưa 17/5 ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 17/5 ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 17/5: Thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang ghi nhận nhiều nhất với 14 ca

Trưa 17/5: Thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang ghi nhận nhiều nhất với 14 ca

Tối 16-5: Thêm 57 ca mắc mới, 54 ca trong nước

Tối 16-5: Thêm 57 ca mắc mới, 54 ca trong nước

Tôí16/5, thêm 54 người mắc COVID-19 trong nước

Tôí16/5, thêm 54 người mắc COVID-19 trong nước

Chiều 16-5: Ghi nhận thêm 53 ca mắc Covid-19 trong nước

Chiều 16-5: Ghi nhận thêm 53 ca mắc Covid-19 trong nước

Thêm 54 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng

Thêm 54 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng

Thêm 57 ca mắc COVID-19, riêng Bắc Ninh có 24 ca

Thêm 57 ca mắc COVID-19, riêng Bắc Ninh có 24 ca

Ngày 16/5, ghi nhận 187 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng

Ngày 16/5, ghi nhận 187 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng

Thêm 54 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh thành

Thêm 54 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh thành

Tối 16-5, ghi nhận 54 mắc Covid-19 mới trong nước

Tối 16-5, ghi nhận 54 mắc Covid-19 mới trong nước

Chiều 16/5, Việt Nam có thêm 54 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, cách ly hơn 100.000 người

Chiều 16/5, Việt Nam có thêm 54 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, cách ly hơn 100.000 người

Tối 16/5, thêm 57 ca mắc mới COVID-19

Tối 16/5, thêm 57 ca mắc mới COVID-19

Thêm 16 ca mắc COVID-19 trong nước

Thêm 16 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 15-5: thêm 18 ca mắc Covid-19 mới

Trưa 15-5: thêm 18 ca mắc Covid-19 mới

Trưa 15/5: Thêm 16 ca mắc Covid-19 cộng đồng, riêng Bắc Giang 9 ca

Trưa 15/5: Thêm 16 ca mắc Covid-19 cộng đồng, riêng Bắc Giang 9 ca

Trưa 15/5, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Trưa 15/5, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Trưa 15-5, phát hiện thêm 16 ca mắc Covid-19 trong nước

Trưa 15-5, phát hiện thêm 16 ca mắc Covid-19 trong nước

Trưa 15/5, Việt Nam có thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại 6 tỉnh, thành

Trưa 15/5, Việt Nam có thêm 16 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại 6 tỉnh, thành

Thêm 18 ca COVID-19

Thêm 18 ca COVID-19

Trưa 15/5: Có thêm 16 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 9 ca

Trưa 15/5: Có thêm 16 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 9 ca

22 ca mắc mới trưa 12/5

22 ca mắc mới trưa 12/5

Trưa 12-5: Thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Trưa 12-5: Thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Trưa 12/5, thêm 19 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 9 ca

Trưa 12/5, thêm 19 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 9 ca

Thêm 22 ca mắc COVID-19, trong đó có 19 ca trong nước

Thêm 22 ca mắc COVID-19, trong đó có 19 ca trong nước

Trưa 12/5, thêm 22 ca mắc COVID-19, 19 ca trong nước

Trưa 12/5, thêm 22 ca mắc COVID-19, 19 ca trong nước

Trưa 12-5, thêm 22 ca mắc Covid-19, nhiều ca bệnh từ khu công nghiệp

Trưa 12-5, thêm 22 ca mắc Covid-19, nhiều ca bệnh từ khu công nghiệp

Trưa 12/5, thêm 19 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Trưa 12/5, thêm 19 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Trưa 12/5, Việt Nam ghi nhận thêm 19 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Trưa 12/5, Việt Nam ghi nhận thêm 19 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Bản tin trưa ngày 12/5, thêm 19 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước

Bản tin trưa ngày 12/5, thêm 19 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước

Trưa 12/5, Việt Nam có thêm 19 ca mắc COVID-19 trong nước

Trưa 12/5, Việt Nam có thêm 19 ca mắc COVID-19 trong nước

Covid-19 ở Việt Nam trưa 12/5: 22 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 9 ca

Covid-19 ở Việt Nam trưa 12/5: 22 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 9 ca