Hồi sinh vùng 'đất chết' - thành quả từ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Hồi sinh vùng 'đất chết' - thành quả từ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Thúc đẩy hợp tác để xử lý bom mìn ở Quảng Trị hiệu quả, bền vững

Thúc đẩy hợp tác để xử lý bom mìn ở Quảng Trị hiệu quả, bền vững

25 năm Việt Nam-Hoa Kỳ: Những người hồi sinh vùng 'đất chết'

25 năm Việt Nam-Hoa Kỳ: Những người hồi sinh vùng 'đất chết'

Hồi sinh vùng 'đất chết' - thành quả từ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Hồi sinh vùng 'đất chết' - thành quả từ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Khảo sát, rà phá bom chùm và các loại vật liệu nổ tại Quảng Bình

Khảo sát, rà phá bom chùm và các loại vật liệu nổ tại Quảng Bình

Chung tay làm sạch bom mìn ở Quảng Trị

Chung tay làm sạch bom mìn ở Quảng Trị

PeaceTrees Việt Nam: Một phần tư thế kỷ nỗ lực vì một Quảng Trị 'sạch' bom đạn

Bà Jerilyn Brussseau: 25 năm hợp tác tạo nên điều kỳ diệu

Để tiếng lòng dập tiếng bom

Gặp gỡ hữu nghị các thế hệ cựu chiến binh Việt - Mỹ

Gặp gỡ hữu nghị giữa cựu chiến binh Việt - Mỹ, bàn cách thúc đẩy hợp tác nhân dân

Thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Mỹ

Huân chương Hữu nghị dành tặng người gieo trồng 'cây hòa bình' ở Việt Nam

Tổ chức Cây hòa bình xử lý 75 quả bom bi BLU-24 tại Quảng Trị

Hủy nổ thành công 2 quả bom nặng gần nửa tấn

Phát hiện nhiều bom, đạn khi xây dựng công trình dân sự tại Quảng Trị

Phát hiện 25 quả đạn cối dưới nền nhà một người dân Quảng Trị