Nông dân Nghệ An áp dụng gieo mạ khay và cấy máy tiết kiệm chi phí

Nông dân Nghệ An áp dụng gieo mạ khay và cấy máy tiết kiệm chi phí

Nghệ An: Ồ ạt trồng cây nghệ, nông dân thất thu vì giá quá thấp

Nghệ An: Ồ ạt trồng cây nghệ, nông dân thất thu vì giá quá thấp

Ồ ạt trồng nghệ, nông dân xứ Nghệ thất thu

Ồ ạt trồng nghệ, nông dân xứ Nghệ thất thu

Nông dân miền núi Nghệ An chuẩn bị 'lương khô' cho bò phòng thời tiết rét đậm

Nông dân miền núi Nghệ An chuẩn bị 'lương khô' cho bò phòng thời tiết rét đậm

Tiên phong, bền chí làm nông kiếm tiền triệu

Tiên phong, bền chí làm nông kiếm tiền triệu

'Thay áo' cho vườn cây giúp tăng sinh kế cho nông dân Vị Thủy

'Thay áo' cho vườn cây giúp tăng sinh kế cho nông dân Vị Thủy

Vùng chuyên canh na dai xóa nghèo ở Lục Nam

Vùng chuyên canh na dai xóa nghèo ở Lục Nam

Cây tiêu chết hàng loạt, người dân xã nghèo lo lắng

Cây tiêu chết hàng loạt, người dân xã nghèo lo lắng