Đang lùm xùm vụ bán 43ha đất công 'giá bèo', Chủ tịch Protrade xin từ nhiệm nhưng không được phê chuẩn

Đang lùm xùm vụ bán 43ha đất công 'giá bèo', Chủ tịch Protrade xin từ nhiệm nhưng không được phê chuẩn

'Cơn bão' bán rẻ 200 ha đất công chưa tan, Chủ tịch Protrade không được từ nhiệm

'Cơn bão' bán rẻ 200 ha đất công chưa tan, Chủ tịch Protrade không được từ nhiệm

Chủ tịch Protrade Nguyễn Văn Minh chưa thể từ nhiệm

Chủ tịch Protrade Nguyễn Văn Minh chưa thể từ nhiệm

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Protrade không được phê chuẩn

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Protrade không được phê chuẩn

'Dính' đất công, Chủ tịch Tổng Công ty Bình Dương từ nhiệm

'Dính' đất công, Chủ tịch Tổng Công ty Bình Dương từ nhiệm

Vì sao sếp công ty có hơn 60% vốn của Tỉnh ủy Bình Dương bất ngờ xin từ nhiệm?

Vì sao sếp công ty có hơn 60% vốn của Tỉnh ủy Bình Dương bất ngờ xin từ nhiệm?

PRT: Ngày GDKHQ trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (1%)

PRT: Ngày GDKHQ trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 (1%)