Xác định thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015

Xác định thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015

ThS. CAO NGỌC SƠN (Khoa Luật - Trường Đại học Văn Lang)
Hoàn cảnh thay đổi trong hợp đồng - Nhận diện và hậu quả pháp lý

Hoàn cảnh thay đổi trong hợp đồng - Nhận diện và hậu quả pháp lý

Đối phó Covid-19, Tổng thống Philippines tính đến phương án bán tài sản công

Đối phó Covid-19, Tổng thống Philippines tính đến phương án bán tài sản công

Trung Quốc, EU viện trợ nhân đạo Syria

Trung Quốc, EU viện trợ nhân đạo Syria

Doanh nghiệp và người lao động đều hưởng lợi

Doanh nghiệp và người lao động đều hưởng lợi

Better Work: Cải thiện điều kiện lao động song hành với thành công của doanh nghiệp

Better Work: Cải thiện điều kiện lao động song hành với thành công của doanh nghiệp

600 nghìn lao động ngành may hưởng lợi từ chương trình Việc làm tốt hơn

600 nghìn lao động ngành may hưởng lợi từ chương trình Việc làm tốt hơn

Cải thiện điều kiện lao động giúp tăng lợi nhuận doanh nghiệp

Cải thiện điều kiện lao động giúp tăng lợi nhuận doanh nghiệp

Hội chợ quốc tế tại Philippines: Nem, phở Việt đắt khách

Hội chợ quốc tế tại Philippines: Nem, phở Việt đắt khách

Thúc đẩy việc làm tốt hơn, cuộc sống tốt hơn cho lao động ngành may Việt Nam

Thúc đẩy việc làm tốt hơn, cuộc sống tốt hơn cho lao động ngành may Việt Nam