Nhà sáng lập ATM gạo - từ chùi toilet đến CEO công ty khóa điện tử

Nhà sáng lập ATM gạo - từ chùi toilet đến CEO công ty khóa điện tử

Những 'vũ khí' chống 'giặc' Covid-19: Bài 1 - Ông Bụt…Gạo

Những 'vũ khí' chống 'giặc' Covid-19: Bài 1 - Ông Bụt…Gạo

Chủ ATM gạo Hoàng Tuấn Anh được Thành ủy TP.HCM tuyên dương

Chủ ATM gạo Hoàng Tuấn Anh được Thành ủy TP.HCM tuyên dương

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen người chế ATM gạo

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen người chế ATM gạo

UBND TPHCM tặng bằng khen cho 'cha đẻ' ATM gạo

UBND TPHCM tặng bằng khen cho 'cha đẻ' ATM gạo

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen người sáng chế máy 'ATM gạo'

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen người sáng chế máy 'ATM gạo'

Thắp lên tình nhân ái, niềm tin vượt qua đại dịch COVID-19

Cha đẻ 'ATM gạo' được Phó Chủ tịch nước gửi thư khen

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen ông chủ ATM gạo

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế 'ATM gạo'

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi thư khen tác giả 'ATM gạo'

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen người sáng chế 'ATM gạo'

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen nhà sáng chế 'ATM gạo' tự động

Phó Chủ tịch nước gửi thư khen anh Hoàng Tuấn Anh với sáng chế 'ATM gạo'

Người tiêu dùng đổi 'gu' chọn thiết bị gia đình