Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định...
Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng

Ông Trần Phước Vĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sóc Trăng

Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2020

Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2020

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác hữu nghị

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác hữu nghị

Ông Vũ Duy Hoàng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên

Ông Vũ Duy Hoàng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên

Thanh Hóa kí kết thỏa thuận hợp tác với 6 tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Thanh Hóa kí kết thỏa thuận hợp tác với 6 tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Đối ngoại nhân dân: Tư duy và nhiệm vụ trong tình hình mới

Đối ngoại nhân dân: Tư duy và nhiệm vụ trong tình hình mới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ: Phát huy tối đa vai trò, sức mạnh của đối ngoại nhân dân

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ: Phát huy tối đa vai trò, sức mạnh của đối ngoại nhân dân

70 năm cống hiến của những người làm công tác đối ngoại nhân dân

70 năm cống hiến của những người làm công tác đối ngoại nhân dân

Phát huy vai trò, thế mạnh của công tác đối ngoại nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò, thế mạnh của công tác đối ngoại nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

70 năm – nhịp cầu kết nối tình hữu nghị

70 năm – nhịp cầu kết nối tình hữu nghị

Phát huy truyền thống vẻ vang - viết tiếp trang sử mới

Phát huy truyền thống vẻ vang - viết tiếp trang sử mới

Hậu Giang muốn PCPNN và doanh nghiệp hỗ trợ dân sinh khỏi tác động tiêu cực của môi trường

Hậu Giang muốn PCPNN và doanh nghiệp hỗ trợ dân sinh khỏi tác động tiêu cực của môi trường

Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND

Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND

Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 4)

Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phần 4)

Thanh Hóa 'sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy' trong hợp tác đầu tư với các nước

Thanh Hóa 'sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy' trong hợp tác đầu tư với các nước

Luật về Hội vẫn đang 'nợ', trí thức đóng góp thế nào?

Luật về Hội vẫn đang 'nợ', trí thức đóng góp thế nào?

Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại

Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại

2020 - 2025: Quảng Trị phấn đấu vận động nguồn viện trợ đạt 110 triệu USD

2020 - 2025: Quảng Trị phấn đấu vận động nguồn viện trợ đạt 110 triệu USD

Quảng Trị là một điểm sáng về thu hút, vận động nguồn vốn viện trợ PCPNN của cả nước

Quảng Trị là một điểm sáng về thu hút, vận động nguồn vốn viện trợ PCPNN của cả nước

Chú trọng công tác đối ngoại nhân dân

Chú trọng công tác đối ngoại nhân dân

Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trợ lực cho vùng khó khăn

Trợ lực cho vùng khó khăn

Kết nối, thu hút nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Kết nối, thu hút nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Liên hiệp hữu nghị Phú Thọ: Tăng cường quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, tỉnh kết nghĩa 6 tháng cuối năm 2020

Liên hiệp hữu nghị Phú Thọ: Tăng cường quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, tỉnh kết nghĩa 6 tháng cuối năm 2020

Quả ngọt từ nguồn hỗ trợ phi chính phủ tại Hậu Giang: Bài 2 - Những dự án nhân văn

Quả ngọt từ nguồn hỗ trợ phi chính phủ tại Hậu Giang: Bài 2 - Những dự án nhân văn

DUFO tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025

DUFO tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025

Quả ngọt từ nguồn hỗ trợ phi chính phủ ở Hậu Giang: Bài 1 - Khoác áo mới cho giáo dục vùng khó

Quả ngọt từ nguồn hỗ trợ phi chính phủ ở Hậu Giang: Bài 1 - Khoác áo mới cho giáo dục vùng khó

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài giúp từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Phú Thọ

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài giúp từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Phú Thọ

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ vận động 3 triệu USD viện trợ PCPNN cho tỉnh trong 5 năm

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ vận động 3 triệu USD viện trợ PCPNN cho tỉnh trong 5 năm

63 tỉnh thành trên cả nước giao ban trực tuyến về công tác phi chính phủ nước ngoài

63 tỉnh thành trên cả nước giao ban trực tuyến về công tác phi chính phủ nước ngoài

Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài

Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài

Gặp mặt Hữu nghị Xuân Canh Tý với bạn bè quốc tế

Gặp mặt Hữu nghị Xuân Canh Tý với bạn bè quốc tế

VUFO mừng Xuân Canh Tý cùng hơn 300 bạn bè quốc tế

VUFO mừng Xuân Canh Tý cùng hơn 300 bạn bè quốc tế

Mở rộng hợp tác quốc tế

Mở rộng hợp tác quốc tế

Năm 2020: Liên hiệp Hữu nghị đổi mới mạnh mẽ để gánh vác những nhiệm vụ quan trọng

Năm 2020: Liên hiệp Hữu nghị đổi mới mạnh mẽ để gánh vác những nhiệm vụ quan trọng

Liên hiệp Hữu nghị phải là khối đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, ý chí mạnh

Liên hiệp Hữu nghị phải là khối đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, ý chí mạnh

VUFO đánh giá cao dự án 'Xây dựng thành phố lành mạnh' của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ

VUFO đánh giá cao dự án 'Xây dựng thành phố lành mạnh' của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ

Vĩnh Phúc: Gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp năm mới 2020

Vĩnh Phúc: Gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp năm mới 2020

Phi chính phủ nước ngoài viện trợ 2,5 triệu USD cho tỉnh Phú Thọ trong năm 2019

Phi chính phủ nước ngoài viện trợ 2,5 triệu USD cho tỉnh Phú Thọ trong năm 2019

Tạo mọi điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai tốt các dự án tại Việt Nam

Tạo mọi điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai tốt các dự án tại Việt Nam

Các giải pháp thúc đẩy công tác phi chính phủ nước ngoài ngày càng hiệu quả

Các giải pháp thúc đẩy công tác phi chính phủ nước ngoài ngày càng hiệu quả

Vinh danh 29 tổ chức phi chính phủ có đóng góp tích cực cho Việt Nam giai đoạn 2014-2018

Vinh danh 29 tổ chức phi chính phủ có đóng góp tích cực cho Việt Nam giai đoạn 2014-2018

Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài