Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông không mặc áo nổi trên sông

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông không mặc áo nổi trên sông

Hoảng hồn phát hiện xác người đàn ông nổi trên sông Tam Kỳ

Hoảng hồn phát hiện xác người đàn ông nổi trên sông Tam Kỳ

Hoảng hồn phát hiện thi thể người không mặc áo trôi sông

Hoảng hồn phát hiện thi thể người không mặc áo trôi sông

Phát hiện thi thể không mặc áo nổi trên sông Tam Kỳ

Phát hiện thi thể không mặc áo nổi trên sông Tam Kỳ

Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông nổi bềnh trên mặt sông

Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông nổi bềnh trên mặt sông

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông

Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tam Kỳ

Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tam Kỳ

Kho chứa gỗ rộng 1.500 m2 cháy suốt đêm

Kho chứa gỗ rộng 1.500 m2 cháy suốt đêm

Cháy lớn tại xưởng gỗ sản xuất pallet

Cháy lớn tại xưởng gỗ sản xuất pallet

Quảng Nam: Dân hốt hoảng sơ tán vì cây xăng bốc cháy dữ dội

Quảng Nam: Dân hốt hoảng sơ tán vì cây xăng bốc cháy dữ dội