PC Ninh Bình phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống 4,39%

PC Ninh Bình phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống 4,39%

Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã áp dụng đồng bộ các giải pháp để hướng đến mục tiêu giảm tổn...
Tổng công ty điện lực miền Bắc chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Tổng công ty điện lực miền Bắc chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Tổng công ty điện lực miền Bắc chung tay ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Tổng công ty điện lực miền Bắc chung tay ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

PC Ninh Bình- Giảm thiểu sự cố lưới điện nhờ thực hiện 5S

PC Ninh Bình- Giảm thiểu sự cố lưới điện nhờ thực hiện 5S

PC Ninh Bình: Hạn chế sự cố lưới điện nhờ 5S

PC Ninh Bình: Hạn chế sự cố lưới điện nhờ 5S

EVNNPC: Tôn vinh những nhân tố đổi mới vì dịch vụ khách hàng

Cắt điện không đúng giờ, giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Cắt điện không đúng giờ, giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác