Ngành điện Gia Lai kéo điện, giúp dân vùng sâu đón Tết

Ngành điện Gia Lai kéo điện, giúp dân vùng sâu đón Tết

Công ty Điện lực Gia Lai tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Công ty Điện lực Gia Lai tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Gia Lai: Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng khó

Gia Lai: Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng khó

Điện lực Gia Lai phát hiện 1.840 trường hợp vi phạm sử dụng điện

Điện lực Gia Lai phát hiện 1.840 trường hợp vi phạm sử dụng điện

PC Gia Lai hoàn thành 22 công trình trọng điểm 6 tháng đầu năm 2018

PC Gia Lai hoàn thành 22 công trình trọng điểm 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Điện lực Gia Lai nỗ lực bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa

Công ty Điện lực Gia Lai nỗ lực bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa

Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ người lao động nghỉ trước tuổi

Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ người lao động nghỉ trước tuổi

PC Gia Lai làm lợi gần 2,5 tỷ đồng cho khách hàng từ việc sửa chữa điện hotline

PC Gia Lai làm lợi gần 2,5 tỷ đồng cho khách hàng từ việc sửa chữa điện hotline