Hồi sinh 'Đấu trường La Mã' của Việt Nam

Hồi sinh 'Đấu trường La Mã' của Việt Nam

Cụm di tích Hổ Quyền - Voi Ré tọa lạc tại P.Thủy Biều (TP Huế, TT-Huế) là một bộ phận cấu thành của quần...