Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ

9 tháng, Chính phủ đã chi bao nhiêu tiền trả nợ?

9 tháng, Chính phủ đã chi bao nhiêu tiền trả nợ?

Việt Nam trả nợ công, nợ chính phủ đầy đủ, đúng hạn

Việt Nam trả nợ công, nợ chính phủ đầy đủ, đúng hạn

Chính phủ chi gần 237 ngàn tỉ đồng trả nợ trong 9 tháng đầu năm

Chính phủ chi gần 237 ngàn tỉ đồng trả nợ trong 9 tháng đầu năm

Nợ công được kiểm soát chặt chẽ

Nợ công được kiểm soát chặt chẽ

Chính phủ đã chi hơn 200.000 tỉ đồng để trả nợ

Chính phủ đã chi hơn 200.000 tỉ đồng để trả nợ

Tám tháng, Chính phủ đã dành bao nhiêu tiền để trả nợ?

Tám tháng, Chính phủ đã dành bao nhiêu tiền để trả nợ?

Không xảy ra tình trạng chậm trả nợ của Chính phủ

Không xảy ra tình trạng chậm trả nợ của Chính phủ

Chính phủ đã chi hơn 200.000 tỷ trả nợ từ đầu năm

Chính phủ đã chi hơn 200.000 tỷ trả nợ từ đầu năm

Tổng Giám đốc Quỹ OFID thực địa các công trình đầu tư tại Hà Tĩnh

Tổng Giám đốc Quỹ OFID thực địa các công trình đầu tư tại Hà Tĩnh

Miền Trung: Khắc phục không gian kinh tế chia cắt, tạo đà đột phá

Miền Trung: Khắc phục không gian kinh tế chia cắt, tạo đà đột phá

Vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Quỹ của OPEC cấp 45 triệu USD cải thiện giao thông Đà Nẵng

Quỹ của OPEC cấp 45 triệu USD cải thiện giao thông Đà Nẵng

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả nguồn vốn do Quỹ OFID hỗ trợ

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả nguồn vốn do Quỹ OFID hỗ trợ

Ký kết Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Vay OFID 45 triệu USD để cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Vay OFID 45 triệu USD để cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Đà Nẵng ký hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông

Đà Nẵng ký hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông

Vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Hút 45 triệu USD cho hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Hút 45 triệu USD cho hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay trị giá 45 triệu USD nhằm cải thiện hạ tầng giao thông TP. Đà Nẵng

Ký kết Hiệp định vay trị giá 45 triệu USD nhằm cải thiện hạ tầng giao thông TP. Đà Nẵng

Việt Nam vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông của Đà Nẵng

Việt Nam vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông của Đà Nẵng

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Ký Hiệp định vay 45 triệu USD cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ tiếp Tổng Thư ký ASEAN; Tổng Giám đốc OFID

OFID sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển

OFID sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển