Trà Shanam: Sản phẩm OCOP tiêu biểu về đồ uống và thực phẩm Việt Nam

Trà Shanam: Sản phẩm OCOP tiêu biểu về đồ uống và thực phẩm Việt Nam

Mỗi xã một sản phẩm: Người dân làm giàu từ nông sản bản địa

Mỗi xã một sản phẩm: Người dân làm giàu từ nông sản bản địa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: OCOP là động lực mới phát triển nông thôn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: OCOP là động lực mới phát triển nông thôn

Việt Nam khởi xướng kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Việt Nam khởi xướng kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Khai diễn Hội chợ quốc tế và Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Khai diễn Hội chợ quốc tế và Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu

Cơ hội tiếp cận các sản phẩm mang thương hiệu OCOP Việt Nam

Cơ hội tiếp cận các sản phẩm mang thương hiệu OCOP Việt Nam

Hàng chục quốc gia dự triển lãm mỗi xã một sản phẩm tại Việt Nam

Hàng chục quốc gia dự triển lãm mỗi xã một sản phẩm tại Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm OCOP và hội chợ Lifestyle Việt Nam 2019

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm OCOP và hội chợ Lifestyle Việt Nam 2019

Phát triển mạng lưới OCOP toàn cầu

Phát triển mạng lưới OCOP toàn cầu

Hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm' sắp diễn ra tại TP.HCM

Hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm' sắp diễn ra tại TP.HCM

Lần đầu tiên tổ chức hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm'

Lần đầu tiên tổ chức hội chợ quốc tế 'Mỗi xã một sản phẩm'

Từ 17 - 20/4 sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019

Từ 17 - 20/4 sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019