Không để Lý Sơn thiếu xăng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Không để Lý Sơn thiếu xăng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tàu Tiên Tri 07 vận chuyển cấp tốc 60.000 lít xăng ra đảo Lý Sơn ngay trong dịp lễ

Tàu Tiên Tri 07 vận chuyển cấp tốc 60.000 lít xăng ra đảo Lý Sơn ngay trong dịp lễ

Tàu không đủ tiêu chuẩn được độc quyền đưa xăng dầu ra đảo Lý Sơn?

Tàu không đủ tiêu chuẩn được độc quyền đưa xăng dầu ra đảo Lý Sơn?

Bí thư huyện khẳng định không để đảo Lý Sơn thiếu xăng

Bí thư huyện khẳng định không để đảo Lý Sơn thiếu xăng

Hàng trăm người dân chen nhau mua từng lít xăng

Hàng trăm người dân chen nhau mua từng lít xăng

Dân tranh nhau mua xăng ở đảo Lý Sơn trước dịp lễ 30/4

Dân tranh nhau mua xăng ở đảo Lý Sơn trước dịp lễ 30/4

Lý Sơn tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn xăng dầu

Huyện đảo Lý Sơn thiếu xăng dầu trầm trọng

Huyện đảo Lý Sơn thiếu xăng dầu trầm trọng