Giải trí cuối tuần (9/12)

Giải trí cuối tuần (9/12)

'Tôi vẽ giấc mơ': Hô biến vải vụn thành tác phẩm hội họa

'Tôi vẽ giấc mơ': Hô biến vải vụn thành tác phẩm hội họa

Cô gái 'hô biến' vải vụn thành những bức tranh

Cô gái 'hô biến' vải vụn thành những bức tranh

Khám phá thế giới ngàn hoa trong tranh của họa sĩ Đinh Thanh Vân

Khám phá thế giới ngàn hoa trong tranh của họa sĩ Đinh Thanh Vân

Triển lãm 'Những nét văn hóa của các dân tộc Việt Nam'

Triển lãm 'Những nét văn hóa của các dân tộc Việt Nam'

Triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 lần thứ 23

Triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 lần thứ 23

Triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 113 tác giả

Triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 113 tác giả

Triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 lần thứ 23

Triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 lần thứ 23

Triển lãm 'Xứ thần thoại' của Đặng Việt Linh

Triển lãm 'Xứ thần thoại' của Đặng Việt Linh

Giải trí cuối tuần

Giải trí cuối tuần

Các họa sỹ Sài thành du xuân Hà Nội

Các họa sỹ Sài thành du xuân Hà Nội