Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH) chi gần 600 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2020

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH) chi gần 600 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2020

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH – UPCoM) vừa thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2020...
Công ty ĐHĐ hoàn thành kế hoạch 5 năm

Công ty ĐHĐ hoàn thành kế hoạch 5 năm

EVN đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm điện giai đoạn 2021-2025

EVN đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm điện giai đoạn 2021-2025

Thông hầm dẫn nước nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng

Thông hầm dẫn nước nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng

Thông hầm dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Thông hầm dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Lâm Đồng: Thông hầm dẫn nước Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng

Lâm Đồng: Thông hầm dẫn nước Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng

Thông hầm dẫn nước Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng

Thông hầm dẫn nước Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng

EVNGENCO1 hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp

EVNGENCO1 hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp

EVNGENCO1: Sản lượng điện sản xuất 11 tháng đạt hơn 33 tỷ kWh

EVNGENCO1: Sản lượng điện sản xuất 11 tháng đạt hơn 33 tỷ kWh

Thị trấn hoài cổ trên đỉnh đèo

Thị trấn hoài cổ trên đỉnh đèo

Nước về hồ tốt, GENCO1 hoàn thành vượt mức sản lượng 10 tháng

Nước về hồ tốt, GENCO1 hoàn thành vượt mức sản lượng 10 tháng

EVNGENCO1 vận hành hồ chứa an toàn mùa mưa lũ

EVNGENCO1 vận hành hồ chứa an toàn mùa mưa lũ

Đa Nhim - Nhà máy Thủy điện cổ ở Việt Nam

Đa Nhim - Nhà máy Thủy điện cổ ở Việt Nam

Bổ sung vào hệ thống điện Quốc gia thêm 6.093 MW công suất

Bổ sung vào hệ thống điện Quốc gia thêm 6.093 MW công suất

GENCO 1 đảm bảo than cho phát điện mùa khô

GENCO 1 đảm bảo than cho phát điện mùa khô

Tháng Công nhân của ngành điện: Mỗi hoạt động là một ngày hội

Tháng Công nhân của ngành điện: Mỗi hoạt động là một ngày hội

Ninh Thuận triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó, khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra

Ninh Thuận triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó, khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra

Ninh Thuận: Nước cạn, đồng khô…

Ninh Thuận: Nước cạn, đồng khô…

Ninh Thuận đảm bảo nước tưới

Ninh Thuận đảm bảo nước tưới

EVN tập trung vốn cho các dự án nguồn và lưới điện

EVN tập trung vốn cho các dự án nguồn và lưới điện

Nhiều hồ chứa tại Ninh Thuận cạn trơ đáy

Nhiều hồ chứa tại Ninh Thuận cạn trơ đáy

Ninh Thuận: Lo nước sạch giữa mùa khô

Ninh Thuận: Lo nước sạch giữa mùa khô

Điện truyền tải giảm do ảnh hưởng của các nhà máy năng lượng tái tạo

Điện truyền tải giảm do ảnh hưởng của các nhà máy năng lượng tái tạo

Điện truyền tải phụ thuộc chủ yếu vào phương thức kết lưới của hệ thống điện

Điện truyền tải phụ thuộc chủ yếu vào phương thức kết lưới của hệ thống điện

Chủ tịch EVNNPC nói về 'cuộc cách mạng tư duy'

Chủ tịch EVNNPC nói về 'cuộc cách mạng tư duy'

Tổng công ty Phát điện 1 đảm bảo cung ứng điện cuối năm

Tổng công ty Phát điện 1 đảm bảo cung ứng điện cuối năm

Điện lực miền Bắc đảm bảo dòng điện được tỏa sáng vì sự phồn thịnh của đất nước

Điện lực miền Bắc đảm bảo dòng điện được tỏa sáng vì sự phồn thịnh của đất nước

Chuyến biến ở nhiều dự án điện của Tổng công ty Phát điện 1

Chuyến biến ở nhiều dự án điện của Tổng công ty Phát điện 1

Có một ngành Điện thu nhỏ trong EVNNPC

Có một ngành Điện thu nhỏ trong EVNNPC

EVNNPC: Xứng đáng là cái nôi của ngành điện Việt Nam

EVNNPC: Xứng đáng là cái nôi của ngành điện Việt Nam

Tổng công ty Phát điện 1 đẩy nhanh tiến độ dự án chậm tiến độ

Tổng công ty Phát điện 1 đẩy nhanh tiến độ dự án chậm tiến độ

Tháng 8, Genco1 sẽ đẩy nhanh việc xử lý nhà đất phục vụ cổ phần hóa, thoái vốn

Tháng 8, Genco1 sẽ đẩy nhanh việc xử lý nhà đất phục vụ cổ phần hóa, thoái vốn

Tổng công ty Phát điện 1 tập trung cổ phần hóa, thoái vốn

Tổng công ty Phát điện 1 tập trung cổ phần hóa, thoái vốn

Hơn 1.500 ha ở Ninh Thuận phải ngưng sản xuất vì thiếu nước tưới

Hơn 1.500 ha ở Ninh Thuận phải ngưng sản xuất vì thiếu nước tưới

Hoàn thành dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Đức Trọng

Hoàn thành dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Đức Trọng

Bảo đảm cung ứng điện - Bài 2: Chuẩn bị nguồn điện mới

Bảo đảm cung ứng điện - Bài 2: Chuẩn bị nguồn điện mới

COMA: Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công Dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng

COMA: Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công Dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng