Nhật Bản sẽ tái sử dụng nhiên liệu hạt nhân của các lò phản ứng cũ

Nhật Bản sẽ tái sử dụng nhiên liệu hạt nhân của các lò phản ứng cũ

Nhà máy điện Fukushima nối lại các chương trình quảng cáo trên truyền hình

Nhà máy điện Fukushima nối lại các chương trình quảng cáo trên truyền hình

Cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Bên trong nhà máy Chernobyl sau 32 năm gặp thảm họa hạt nhân

Bên trong nhà máy Chernobyl sau 32 năm gặp thảm họa hạt nhân

Bên trong nhà máy Chernobyl sau 32 năm gặp thảm kịch hạt nhân

Bên trong nhà máy Chernobyl sau 32 năm gặp thảm kịch hạt nhân

Điều ít biết về thảm họa Chernobyl xảy ra 30 năm trước

Điều ít biết về thảm họa Chernobyl xảy ra 30 năm trước

Ảnh mới nhất về thị trấn ma sau thảm họa Chernobyl

Ảnh mới nhất về thị trấn ma sau thảm họa Chernobyl