Tiềm ẩn rủi ro trong cung ứng điện

Tiềm ẩn rủi ro trong cung ứng điện

Năm 2020, EVN dự kiến tăng sản lượng nhiệt điện trên 3,1 tỷ kWh

Năm 2020, EVN dự kiến tăng sản lượng nhiệt điện trên 3,1 tỷ kWh

Nước về hồ thủy điện dự báo thấp nhất 30 năm, EVN huy động nhiều nguồn để đảm bảo cung ứng điện

Nước về hồ thủy điện dự báo thấp nhất 30 năm, EVN huy động nhiều nguồn để đảm bảo cung ứng điện

Than hết, nước cạn, còn nhiều rủi ro cung ứng điện năm nay

Than hết, nước cạn, còn nhiều rủi ro cung ứng điện năm nay

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nguồn điện vận hành trong năm 2025

TP HCM đấu giá 2 khu đất hơn 4.200 m2 ở huyện Bình Chánh

TP HCM đấu giá 2 khu đất hơn 4.200 m2 ở huyện Bình Chánh

TP HCM nâng cấp nhà máy điện Hiệp Phước sau gần 10 năm đóng cửa

Hải Linh mua lại Nhà máy điện Hiệp Phước để cải tạo phát điện bằng khí