Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Sáng 9-1, UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) đã ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực Di tích lịch sử...
Phụ nữ Thanh Hóa sáng mãi truyền thống phụ nữ 'Ba đảm đang'

Phụ nữ Thanh Hóa sáng mãi truyền thống phụ nữ 'Ba đảm đang'

PC Thanh Hóa phát huy truyền thống Nhà máy điện Hàm Rồng anh hùng

PC Thanh Hóa phát huy truyền thống Nhà máy điện Hàm Rồng anh hùng

Hàm Rồng vang mãi những chiến công

Hàm Rồng vang mãi những chiến công

Nhân dân Thanh Hóa thi đua sản xuất và chiến đấu 'Vì miền Nam ruột thịt, vì Quảng Nam kết nghĩa'

Nhân dân Thanh Hóa thi đua sản xuất và chiến đấu 'Vì miền Nam ruột thịt, vì Quảng Nam kết nghĩa'

PC Thanh Hóa - 55 năm gìn giữ 'sứ mệnh'

PC Thanh Hóa - 55 năm gìn giữ 'sứ mệnh'

Phát huy giá trị di tích cách mạng – tự hào và tri ân

Phát huy giá trị di tích cách mạng – tự hào và tri ân

Thanh Hóa: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng

Thanh Hóa: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng