Nhà máy đường Bình Định vẫn chưa đi vào hoạt động sản xuất

Nhà máy đường Bình Định vẫn chưa đi vào hoạt động sản xuất

Xả thải gây ô nhiễm, Bisuco bị phạt gần 2 tỉ đồng

Xả thải gây ô nhiễm, Bisuco bị phạt gần 2 tỉ đồng

Lần thứ 3 BISUCO bị 'tuýt còi'!

Lần thứ 3 BISUCO bị 'tuýt còi'!

Nông dân Bình Định nhận đường để... trừ nợ tiền mía

Nông dân Bình Định nhận đường để... trừ nợ tiền mía

Nhà máy đường đóng cửa, người dân lao đao vì hàng nghìn tấn mía chưa biết 'đi đâu về đâu'

Nhà máy đường đóng cửa, người dân lao đao vì hàng nghìn tấn mía chưa biết 'đi đâu về đâu'

28.000 tấn mía mắc kẹt chờ 'giải cứu'

28.000 tấn mía mắc kẹt chờ 'giải cứu'

Bình Định: Nhà máy đường An Khê 'giải cứu' 28 nghìn tấn mía cho nông dân

Bình Định: Nhà máy đường An Khê 'giải cứu' 28 nghìn tấn mía cho nông dân

BISUCO xin hoạt động đến hết niên vụ 2017 - 2018

BISUCO xin hoạt động đến hết niên vụ 2017 - 2018

Phớt lờ khắc phục ô nhiễm, Bisuco bị tạm đình chỉ hoạt động

Phớt lờ khắc phục ô nhiễm, Bisuco bị tạm đình chỉ hoạt động

Nhà máy đường Bình Định bị dừng hoạt động do ô nhiễm

Nhà máy đường Bình Định bị dừng hoạt động do ô nhiễm