Liên hoan chèo toàn quốc 2019: 'Bữa tiệc' nghệ thuật đầy cảm xúc

Liên hoan chèo toàn quốc 2019: 'Bữa tiệc' nghệ thuật đầy cảm xúc

Tín hiệu vui cho nghệ thuật Chèo

Tín hiệu vui cho nghệ thuật Chèo

Thấy gì từ Liên hoan chèo toàn quốc?

Thấy gì từ Liên hoan chèo toàn quốc?

Sức sống mãnh liệt của nghệ thuật chèo

Sức sống mãnh liệt của nghệ thuật chèo

Liên hoan Chèo toàn quốc 2019 khép lại với 5 huy chương Vàng

Liên hoan Chèo toàn quốc 2019 khép lại với 5 huy chương Vàng

Trao 46 Huy chương vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Trao 46 Huy chương vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Liên hoan Chèo toàn quốc 2019: Trao 5 Huy chương Vàng cho các vở diễn xuất sắc

Liên hoan Chèo toàn quốc 2019: Trao 5 Huy chương Vàng cho các vở diễn xuất sắc

Bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019: 5 Huy chương vàng cho vở diễn

Bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019: 5 Huy chương vàng cho vở diễn

Bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Bế mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Ngày hội của nghệ thuật chèo

Ngày hội của nghệ thuật chèo

Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2019

Tôn vinh các giá trị của nghệ thuật chèo tại Liên hoan Chèo toàn quốc

Tôn vinh các giá trị của nghệ thuật chèo tại Liên hoan Chèo toàn quốc

'Liên hoan chèo toàn quốc 2019' quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 16 đơn vị

'Liên hoan chèo toàn quốc 2019' quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 16 đơn vị

Hà Nội dự liên hoan Chèo toàn quốc với 2 vở diễn

Hà Nội dự liên hoan Chèo toàn quốc với 2 vở diễn

1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan chèo toàn quốc 2019

1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia Liên hoan chèo toàn quốc 2019