Thu cuối - cùng Trịnh Thái

Thu cuối - cùng Trịnh Thái

Đó là tiêu đề của triển lãm nhằm tưởng nhớ cố họa sĩ tài hoa Trịnh Thái. Cuộc triển lãm diễn ra tại nhà...
'Thu cuối - cùng Trịnh Thái'- nhớ thương người tài hoa

'Thu cuối - cùng Trịnh Thái'- nhớ thương người tài hoa

Nhớ họa sĩ của những tác phẩm điện ảnh Việt Nam kinh điển

Nhớ họa sĩ của những tác phẩm điện ảnh Việt Nam kinh điển

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trang trọng tại nhiều nước

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trang trọng tại nhiều nước

Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu tại Hoa Kỳ

Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu tại Hoa Kỳ

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chính thức khởi động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ

Chính thức khởi động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ

Khởi động các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Khởi động các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ

Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ

Hợp tác dịch và xuất bản sách 'Bác Hồ viết Di chúc' tại Nga

Hợp tác dịch và xuất bản sách 'Bác Hồ viết Di chúc' tại Nga

Thúc đẩy quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ

Thúc đẩy quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ